Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nejmladší žáčci si zahráli interaktivní divadlo

Již tradičně přijela minulý týden za žáky prvních tříd a druhé třídy Základní školy ve Velkých Pavlovicích paní Zuzana Skálová, která vyučuje na Konzervatoři Brno, s programem dramatické výchovy.

Prvňáčci zkoumali hvězdnou oblohu očima pravěkého dítěte a druháci se dozvěděli o Keltech, jejich životě, vynálezech a pracovních nástrojích.

Interaktivní divadlo vychází z myšlenek J. A. Komenského a klade si za cíl uchopit výuku a vnímání všemi smysly. Děti tak získávají nové informace hravou formou. Během programu se vžily do určitých rolí, uvolnily se, získaly nenásilnou formou nové poznatky a spolupracovaly se spolužáky.

Takto získané vědomosti jsou více ukotvené v paměti, dítě se nebojí projevit, zažívá pocit úspěchu a výuka ho baví, což prozradí i doprovodné fotografie.

Text: Mgr. Lucie Nováková, Základní škola Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice / 23.11.2016

ZŠ - Žáci prvních a druhé třídy si vyzkoušeli zahrát v interaktivním divadle