Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Nebe na zemi

V pátek 3. listopadu 2017 do kostela Nanebevzetí Panny Marie zavítala vzácná návštěva z nebe. Tradiční dětská mše svatá byla zahájena průvodem svatých a světic. Děti se nastrojily do kostýmů dle svých křestních patronů. 

Otec Marek při kázání představoval jednotlivé postavy a přítomní podle atributů typovali, kterého svatého děti představují. Na závěr mše svaté pak bylo odtajnění. Prozradilo se, koho jsou patroni, ochránci a přímluvci, jak bývají znázorňováni. 

Sešli se tak: biblické postavy David, Anna, Alžběta a Marie Magdalena a Jan Křtitel, apoštolové Jakub, Šimon, Matěj a Pavel, svatí Martin, Florián, Mikuláš, Hubert, Vojtěch, Jan Nepomucký, a svatá Cecílie, zakladatelé řeholních řádů Benedikt, Dominik a František a úplně poprvé se osobně setkaly dvě přítelkyně dopisovatelky svatá Klára a svatá Anežka Česká.

V čele s panem farářem se pak všichni svatí odebrali na hřbitov, kde se pomodlili za věrné zemřelé. Celý večer se zakončil na faře, kde se grilovalo, byla stezka odvahy.

Oslava svátku všech svatých byla velmi vydařená. Děti se dozvěděly něco o svých patronech a i babičky mohly osvěžit své znalosti.

Farnost * Vzácná návštěva z nebe ve velkopavlovickém kostele

Text: Stanislava Bílková / Foto: Mgr. Renata Bláhová / 29.11.2017