Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

NAŠA DĚDINA ve Strážnici

Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2022 po letech ožil folklorem kultur různorodých národů. Do srdcí návštěvníků festivalu se také zapsala návštěva více než stovky účinkujících z Hanáckého Slovácka v pořadu situovaném ve strážnickém skanzenu s názvem NAŠA DĚDINA. 

Náš národopisný mikroregion představil vybrané zvyky, které doprovází místní lid po celý kalendářní rok v současnosti s přihlédnutím na historickou tradici. Významný podíl účinkujících zastoupily i modrohorské obce v jednotlivých částech pětihodinového programu.

Pořad byl rozdělen do tří tematických bloků. V bloku nazvaném "Ostatky" bylo možné se zapojit do oslavy konce masopustu s průvodem masek, tak jak jsou zvyklí ve Velkých Pavlovicích. V bloku "Velikonoce" se představily dětské jarní hry z Moravského Žižkova, velikonoční obchůzka se "šlahačkou" a zábava z Němčiček, nechyběl ani malý velikonoční košt vína z Velkých Pavlovic. Třetí a časově nejdelší blok nesl název "Hody" a pozval všechny pod hodovou máj do Němčiček, kde se zpívalo a tančilo na hodové zábavě, nechyběl ani obřadní tanec zavádka nebo ukázka vítání přespolní chasy.

Jednotlivé bloky pořadu na sebe plynule navazovaly a byly propojeny mluveným slovem moderátora Marka Šalandy.

NAŠA DĚDINA

Autorky: Jarmila Teturová, Zuzana Martinková
Odborná spolupráce a konference: Marek Šalanda

Účinkovali:
* Hanáckoslovácký krúžek, Velké Pavlovice, vedoucí Zuzana Martinková + chasa z Velkých Pavlovic
* FS Krúžek, Němčičky, vedoucí Kateřina Poláčková + chasa z Němčiček
* chasy z Archlebova a Břeclavi
* mužské sbory z Němčiček a Velkých Pavlovic
* ženský sbor Darebný ženy, Velké Pavlovice, vedoucí Zuzana Martinková
* DH Túfaranka, Šakvice, kapelník Jan Bílek
* CM Vinica, Velké Pavlovice, kapelník Jan Melichar
* CM Žižkovjánek, Moravský Žižkov, primáška Dorota Brůčková
* DFS Žižkovjánek, Moravský Žižkov, vedoucí Jan Ivančic
* Tetičky z Kobylí
* malérečky kraslic z Archlebova - Lenka Ždánská, Marie Hrbotická
* vinaři Vladimír a Martin Zborovští z Velkých Pavlovic
* výrobkyně krojových součástek - Ludmila Vojtěšková ze Zaječí, Pavla Valná z Velkých Pavlovic

Hanácké Slovácko je přechodovou oblastí mezi Slováckem a Hanou. Ačkoliv se rozkládá na poměrně velkém území a zahrnuje přes třicet obcí, stálo často na okraji zájmu etnografů. Region, který spisovatel Jan Herben označil kvůli nedostatku lesů jako „kraj beze stínu“, si však zachoval řadu projevů lidové kultury až do současnosti. Na první pohled jistě upoutají bohatě zdobené kroje. Podle jejich typu Hanácké Slovácko dále rozdělujeme na část severní a jižní.

A právě do jižní části, konkrétně do Velkých Pavlovic a Němčiček, se společně návštěvníci vypravili za kalendářními zvyky a obyčeji a s nimi spojenými písněmi, tanci, kroji, svátečními pokrmy a také za různými rukodělnými technikami, které ovládají místní řemeslníci.

Poděkování patří všem účinkujícím a všem, kteří se na tak rozsáhlém pořadu podíleli v průběhu příprav i na místě samém.

Fotogalerii z pořadu NAŠA DĚDINA na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnice 2022
* naleznete na webu SO Modré Hory po kliknutí ZDE

Zdroj: www.modrehory.cz / Foto: kalop.eu, Miroslava Kosíková, Jaroslava Stávková, Lukáš Stávek / 30.6.2022