Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Na základní škole se udělovali Andělé roku 2015

Každý z nás má spoustu vzpomínek na první školní léta. Vždyť je to právě škola a její učitelé, kteří nás bezpochyby ovlivní na celý život. Všichni máme zajisté spoustu zážitků a může se stát, že někdy i těch negativních. S plynoucím časem se však to špatné pomalu vytrácí a my se snažíme uchovat v paměti především to lepší, co nás pohladí vždy na duši.

Nelze zapomenout na pány učitele i paní učitelky, kteří nám vštěpovali vědomosti a moudrosti nejen podle školních učebnic, ale také podle vlastních životních zkušeností. Každý z nich se na nás podepsal svým nezaměnitelným rukopisem – pohlazením, přísností, volností, upřímností.

Profese učitele je jednou z nejstarších v kulturních dějinách lidstva a již v antickém světě byla jasně vyčleněna mezi ostatními profesemi. Povolání učitele má rozhodující význam pro společnost v oblasti vzdělávání a výchovy. Dnešní moderní společnost klade na učitele náročné požadavky, ale zároveň jsou učitelé velmi často kritizováni za svou práci, neboť každý z nás má pocit, že tuto profesi dobře zná. A to nejen díky tomu, že si prošel povinnou školní docházkou a má své osobní zkušenosti s učiteli, ale že s nimi mnohdy přichází do kontaktu například skrze vzdělávání svých dětí.

Práce učitele je náročná především proto, že na rozdíl od jiných povolání učitel motivuje a působí na žáky celou svou osobností. V životě zapomeneme na 90 % toho, co jsme si ve školních lavicích více méně vtloukali do hlavy. Ale nezapomínáme atmosféru, kterou ten který učitel ve třídě vytvářel a šířil. V paměti uchováváme ty tvrdší a neústupnější, kteří po nás něco požadovali. Teprve později pochopíme, že tím kladli vyšší nároky v první řadě sami na sebe.

V naší škole si velmi vážíme práce našich pedagogů a všech lidí, kteří se v průběhu času podíleli na dobrém jménu naší školy,
a proto pokračujeme v tradici zavedené v loňském roce, udělování ceny Anděla velkopavlovické základní školy.
Zaměstnanců, kteří pracovali v naší škole a zasloužili by si veřejné uznání, by se určitě našla celá řada.

 


 

Ve školním roce 2014/15 byli na cenu ANDĚL navrženi:

Paní Antonie Varmužová

Zamést, setřít navlhko a nasucho, umýt, vynést, vyčistit, vyluxovat, vyleštit. Udržovat přidělené prostory v čistotě a v pořádku, provádět každodenní běžný úklid, týdenní úklid a třikrát do roka velký úklid.  To jsou slova charakterizující každodenní práci uklízečky, práci často podceňovanou a málokdy doceněnou. Každý od ní očekává, že přitom bude milá a nebude mu překážet v jeho práci. A to paní Varmužová byla. Nejednou nám přispěla radou, jak kterou činnost ve škole zorganizovat či vylepšit. A že pracovala ve škole, velmi ráda navštěvovala školní knihovnu a půjčovala si knihy, ve kterých si četla častěji než někteří naši žáci.

Paní učitelka Mgr. Jitka Šaňková

Paní učitelka Šaňková věnovala naší škole v podstatě celou svoji učitelskou kariéru. Seznam žáků, které učila je velmi dlouhý. Je tedy nabíledni, že její pedagogické zkušenosti jsou velmi bohaté. Ke svým žákům byla vždy empatická, tolerantní, dokázala porozumět jejich dětské dušičce. Patří k učitelům, kteří znají dobře svůj obor, kterým je český jazyk. Od svých žáků vyžaduje kázeň a řád, přesto nad nimi nikdy nezlomila hůl. Je připravena jim pomoci radou či vysvětlením učební látky, vždy z ní vyzařuje vnitřní klid. Vzhledem k tomu, že patří ve škole k nejzkušenějším učitelům, je ochotná poradit a pomoci i mladším kolegům ve sborovně. Přitom všem ji neopouští elán a chuť k práci.

Paní učitelka Ing. Lenka Bukovská

Každý učitel by měl brát svou práci jako něco, co přesahuje pouhé vyučování dětí školnímu předmětu a co překračuje časový úsek jejich povinného pobytu ve škole. K takovým pedagogům patří bezesporu paní učitelka Bukovská. Zatímco ostatní učitelé o víkendu zaslouženě odpočívají, paní učitelka např. trénuje ve svém volném čase v Němčičkách na svahu s dětmi „nelyžaři“ první obloučky, aby se na lyžařském kurzu mohli zapojit bez obav do výcviku. Při zařizování a pořádání různých dětských aktivit je záviděníhodný její organizační talent, výdrž, optimismus, zodpovědný přístup a dobrá nálada. Je vždy plná pochopení pro pubertální nectnosti žáků, které řeší účinně bez zbytečných poznámek přímo ve třídě.  Učí předmět fyziku, která patří u některých žáků k těm obávaným. Snaží se však i z těch nejslabších dostat nějakou tu vědomost, aby nemusela rozdávat špatné známky. Když k tomu připočteme, že je vždy ochotná a vstřícná k našim požadavkům, nelze jinak, než jí poděkovat.

Paní zástupkyně Mgr. Lenka Korpová

Paní Lenka Korpová působila v naší škole v letech 2010 – 2014 ve funkci zástupkyně ředitele školy. Jejím životním heslem je stará latinská moudrost „NON PROGREDI REGREDI EST“ – Nepostupovat vpřed, znamená ustupovat. V tomto duchu učitelům i rodičům ukazovala, jak je důležité vytrvat a nevzdávat se. K žákům přistupovala vždy s cílem je pozitivně inspirovat ke studiu a ukázat, že škola nemusí být automaticky vnímána jako nutné zlo. Neustále podtrhovala význam všeobecného rozhledu a osobního rozvoje. Děkujeme jí za práci, kterou v tak krátkém čase pro naši školu odvedla. I když v současné době působí jako zástupkyně ředitele v  plzeňské škole, jsme rádi, že na nás a naši školu nezapomněla a spolupracuje s námi i nadále.

 

A co by si počali ve škole učitelé bez žáků? Vždyť úspěchy jejich žáků jsou vlastně jejich vysvědčením. Rozhodli jsme se tedy, že v letošním roce přidáme k ocenění nejlepších pedagogů i nejlepší žáky naší školy, kteří velmi dobře reprezentovali naši školu a dosahují dobrých výsledků i dnes ve svém dalším studiu.

Na cenu ANDÍLEK velkopavlovické základní školy byly navrženy:

Veronika Halmová

Veronika patřila k žákům, kterým se „dařilo všechno, na co sáhli“. Nejenomže neměla na vysvědčení nikdy žádnou jinou známku než jedničku, zúčastňovala se školních olympiád snad ve všech předmětech. S českým jazykem se dostala až do krajského kola v Brně. Po skončení povinné školní docházky získala maturitu na Obchodní akademii v Břeclavi. V současné době studuje 1. ročník Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, a to skvěle. Všech sedmi zkoušek v prvním semestru má úspěšně za sebou, v termínu a napoprvé.

Barbora Grůzová

Sudičky jí nadělily do vínku zlato v hrdle, proto je jí celý den do zpěvu. Přes různé dětské pěvecké soutěže se prozpívala až na konzervatoř do Brna. Maturitu má za sebou, za dva roky ji čeká absolutorium. A protože nezahálí a zpívá, kde se dá, má už pěknou řádku úspěchů za sebou. Jmenujme tedy aspoň jeden za všechny. Stala se absolutním vítězem 2. ročníku mezinárodní soutěže Bohuslava Martinů v Praze. Nad takovým úspěchem se člověku až tají dech. Přejme jí tedy, aby se jí splnil i její další sen a to je studium na JAMU.


 

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich další práci.

 

Mgr. Miroslava Fišerová, zástupkyně ředitele Základní školy Velké Pavlovice * www.zs.velke-pavlovice.cz


 

Fotogalerii ze slavnostního udílení ceny Anděla 2015 na Základní škole Velké Pavlovice
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Archiv ZŠ Velké Pavlovice

 


09-03-2015-BK