Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Na Velký pátek zněly místo zvonů hrkačky

Na Velký pátek si křesťanský svět připomíná Ježíšovu smrt na kříži. Pro křesťany je Velký pátek dnem ukřižování Ježíše Krista, které je společně s jeho zmrtvýchvstáním nejdůležitější událostí křesťanské víry. Jedná se o den smutku, modliteb a klidu. Nekonají se pohřby a neslaví se mše svatá, namísto toho jsou pořádány zvláštní bohoslužby. Věřící mají dodržovat půst.

Velký pátek se označoval také jako Bolestný nebo Tichý pátek. Věřící si připomínají smrt Ježíše Krista na kříži, k čemuž patří i dodržování piety. Výjimku představují řehtačky, klapačky a další hlučné nástroje, které v tento den nahrazují kostelní zvony. Ty totiž podle tradice na Zelený čtvrtek odletěly do Říma a vrátí se až o Bílé sobotě. 

A tak i u nás, ve Velkých Pavlovicích, vyrazila křesťanská mládež do ulic a nepřeslechnutelným zvukem svých malých ručních i velkých vozíčkových řehtaček nahrazovala vyzvánění kostelních zvonů. Děti mezi sebou vytvořily několik skupinek a rozdělily si město na místa, kam vyrazí. Neúnavně a mnohdy už za mrazivého rozednívání křižovaly naše město a ohlašovaly nejen celou hodinu, ale především skutečnost, že Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské svátky a zároveň i svátky jara, jsou zde. 

Malým a mladým "řehtačům" za jejich dodržování starých tradic a krásných zvyků velmi děkujeme. Stejně také za výdrž a smekáme s obdivem za brzičké ranní vstávávání ve dnech, kdy si ostatní děti užívaly privilegia velikonočních prázdnin, tedy sladkého vyspávání.  

Farnost * Na Velký pátek zněly místo zvonů hrkačky

Text: Věra Procingerová & Karolína Bártová / Foto: Oldřich Otáhal / 19.4.2022