Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Na Špitálku byla zahájena výstavba nového sběrného dvora

Ve čtvrtek dne 14. května 2009 se začalo v prostorech za administrativní budovou Hantály a. s. s výstavbou nového sběrného dvora Města Velké Pavlovice. Jedná se o investiční akci s celkovými náklady 15 mil. Kč. Dvůr na tzv. Špitálku bude dostavěn koncem měsíce srpna 2009.

Bezprostředně po kolaudaci bude zprovozněn a zároveň s tím bude zrušen provoz sběrného dvora za budovou Městského úřadu. Zde byly podmínky dlouhodobě nevyhovující a prostory zcela nedostačující. Nový sběrný dvůr zajistí moderní uskladnění nepotřebných věcí občanů města v souladu s normami o manipulaci a ukládání odpadů.

 

Za čtyři měsíce bude sběrný dvůr hotový ...

Foto © 2009  Ing. Zdeněk Karber

14-05-2009