Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Na prvním stupni ověřili čtenářskou gramotnost dětí

V poslední době se stále důrazněji požaduje promyšlenější rozvoj čtenářské gramotnosti žáků v procesu vzdělávání na našich školách.  Tento požadavek vyplývá z aktuálních potřeb naší společnosti. S pojmy čtení a čtenářská gramotnost se tedy často setkáváme.

V mezinárodních výzkumech (PISA 2000, 2003, 2006) je čtenářská gramotnost charakterizována jako „schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti“ (Straková a kol. s. 10).

Čtení není chápáno jen v tradičním smyslu technické správnosti a rychlosti, ale je vyzdvihován jeho funkční charakter – čtení za účelem rychlého a pružného získávání a efektivního zpracování informací.

V naší škole proběhlo ověřování čtenářské gramotnosti ve všech ročnících 1. stupně. Každý žák obdržel text s úkoly. Čas vypracování: 60 minut. Žáci se SPU obdrželi celý text, zpracovali poloviční počet otázek. Vyhodnocení testů čtenářské gramotnosti podle tříd ke stažení ZDE

K ověření čtenářské gramotnosti jsou na webových stránkách naší školy uloženy pracovní listy pro jednotlivé ročníky s volným přístupem. Žáci si mohou ověřit porozumění textu a vyhledávání informací v něm.

 

  PhDr. Jitka Martincová

 

Foto © 2014 Artchiv ZŠ Velké Pavlovice

 

12-05-2014 PV