Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Na novou střechu lodi kostela může přispět kažký z vás. DĚKUJEME...

V současné době probíhá II. etapa opravy střechy barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Náročná rekonstrukce se týká nejrozsáhlejší části nad hlavní lodí, v rámci níž bude třeba vyměnit pravděpodobně zcela veškeré, takřka 200 let staré, zničené krovy, provést kompletní olaťování a samozřejmě položit také krytinu. S pracemi bylo započato 28. června 2010 a vše by mělo být dle ideálního plánu hotové na přelomu měsíců srpna a září, bude-li počasí přát.

Náklady na opravu nejvzácnější dominanty našeho města
dosahují téměř dvou milionů korun – přesně 1.921.439,- Kč.

 

Položky rozpočtu jsou následující:

Celkové náklady – 1.921.439,- Kč

Ministerstvo kultury ČR se podílí částkou 170.000,- Kč
Jihomoravský kraj se podílí částkou 130.000,- Kč
Město Velké Pavlovice se podílí částkou 200.000,- Kč
Farnost Velké Pavlovice se tč. podílí částkou 1.042.952,- Kč, kterou se podařilo získat mj. také z finančních darů farníků a veřejnosti.

Nyní tedy chybí ke zdárnému dokončení rekonstrukce částka 378.487,- Kč.

 

Rádi bychom Vás tímto požádali o štědrost a finanční dary na naše konto
u České spořitelny, a.s. - č. ú. 1381746378/0800.
Získané finance budou použity výhradně na opravdu střechy lodi velkopavlovického kostela.

 

Přispět můžete také přímo v kostele.
Zde v rámci mše probíhá každou první neděli v měsíci veřejná sbírka do kasičky farnosti.

 

Všem, kteří jste již přispěli nebo hodláte přispět, velmi děkujeme!

 

 

Fotogalerii z opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2010 Ing. Zdeněk Karber

 

22-07-2010-BK