Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

MŠ V. Pavlovice nabízí pro děti, které se v ní vzdělávají, edukačně stimulační skupiny

Zprávy z mateřské školy * Edukačně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje dovednosti, které mají dítěti umožnit snadnější vstup a start do ZŠ. To znamená: zvykat si na cílenou práci, soustředit se na činnost úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla.

V  mateřské škole uplatňujeme prvky tohoto programu v každodenní práci s dětmi v řízených činnostech jako součást výchovně vzdělávací práce. Děti rozvíjíme v oblastech jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, logického myšlení, základních matematických a komunikativních dovednostech.

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Lekce mají přibližně hodinové trvání a je vždy přítomen jeden z rodičů. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, což je pro dítě i rodiče velmi cenné. Skupina je tvořena maximálně deseti dětmi. V závěru každé lekce dostávají rodiče další náměty (pracovní listy, doporučené hry, cvičení pro domácí práci atd.). Tímto své dítě vhodně stimulují pro vstup do ZŠ a usnadní mu jej. Dětem bojácným, úzkostným a dětem s adaptačními problémy pomůže přítomnost rodiče zvykat si na nové osoby a prostředí. Rodič vidí, jak se dítě zapojuje a jak se chová v kolektivu.

Cílem skupinové práce s dětmi je hravou formou  rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání, systematicky rozvíjet oslabené dílčí funkce, a tím předcházet pozdějšímu možnému vzniku specifických poruch učení ve spolupráci s rodinou.Edukačně stimulační skupiny v naší mateřské škole povedou lektorky, paní učitelky, které mají potřebné proškolení. Za přítomnosti rodiče budou s dětmi pracovat mimo svoji pracovní dobu a to od 9. ledna 2018 každé úterý od 15:15 do 16:00 hodin. Tato doba je stanovena proto, aby nebyly děti příliš unavené a byly schopné se dostatečně soustředit.  Z poplatku je hrazen vzdělávací materiál, psací a pracovní potřeby a odměna lektorkám.

Účast v tomto programu je zcela dobrovolná. Záleží pouze na rodiči, jestli se jej se svým dítětem zúčastní.

Text: Jiřina Zigová, ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice / 14.11.2017