Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Morávka 2015 - Hledání ztracené Atlantidy

Ke zdárnému průběhu přispělo velmi teplé a slunné počasí, které i na Morávce bylo extrémní. Tábora se zúčastnilo 38 dětí, 8 vedoucích a instruktorů a 4 materiálně techničtí pracovníci. Během 13 dnů osvědčili táborníci  velkou šikovnost a rozhodnost při zvládání nástrah celotáborové hry i dalších aktivit programu. Po příjezdu a ubytování se rozdělili do tří oddílů a šesti družinek, zvolili si své názvy, barvy, loga a zhotovili táborové tričko.

Celotáborová hra začala hned druhý den ráno. Táborníci v družinkách  postupně navštívili tajemnou svatyni se starým poustevníkem, kde získali sošku svého boha ochránce a božské amulety, které je měly v jejich dalších výpravách ochraňovat. Jednotlivé etapy hry byly rovnoměrně rozloženy do jednotlivých táborových dnů. Za splnění získávaly družinky body, podle kterých se posunovaly v herní mapě k vytouženému cíli – pokladu ztracené Atlantidy.  Kromě etapových her mohly družinky získat pomocné body v drobných doplňkových hrách, které jsme do programu zařazovali podle vývoje počasí. Ve velkých vedrech navštívily děti Morávku a koupání u splavu horského potoka Velký Lipový nebo hrály hry u vody, případně s vodou. Zajímavým úkolem bylo i pěstování faraonových hadů z mletého cukru a jedlé sody.

Součástí táborového programu byla i olympiáda v netradičních disciplínách, diskotéka, promítání filmu a turnaj v přehazované. Nechyběla ani stezka odvahy. Vítaný a úspěšný byl den naruby, kdy denní program řídili táborníci, organizovali program pro vedoucí a připravili pro ně i stezku odvahy. Ani těm nejmenším táborníkům najednou nevadilo, že je tma a na strašení vedoucích se důkladně připravili.

V době osobního volna a poledního klidu mohli chlapci skládat a programovat roboty. Rozdělili se do pěti skupin a vylosovali si své legosoupravy.  Jejich úkolem bylo složit a naprogramovat robota tak, aby v co nejrychlejším čase splnil dva zadané požadavky. To zvládli především členové robotického kroužku. Mladší kluci pak mohli soutěžit ve stavbě robota, u kterého se hodnotil především design. Na vyhodnocení této soutěže se podíleli  táborníci. Děvčata se zabývala hlavně gumičkováním a korálkováním. V druhé části tábora, po rozběhnutí celotáborové hry, se již začala projevovat taktika jednotlivých družinek a touha po vítězství.  Děti začaly směňovat své nalezené diamanty a drahokamy za žetony a navštěvovaly táborové herny, ve kterých při troše štěstí mohly získat prostředky na zakoupení jednotlivých dílků mapy, podle které by se mohly dříve vydat na cestu za pokladem.

A najednou byl před námi poslední pobytový den tábora. Všechno zdárně dospělo ke svému konci, celotáborová hra byla dohrána, všechny družiny složily mapu, vyluštily tajemnou listinu a našly svůj poklad. V pozdním odpoledni si táborníci balili svá zavazadla, uklízeli tábořiště a chystali se na závěrečný táborák s opékáním špekáčků. Po nich pak už jen několik písniček na dobrou noc a poslední spaní ve stanech.

Poslední dopoledne v pátek 31. července bylo smutné i radostné. Všichni táborníci se těšili domů na své příbuzné a současně jim bylo líto, že už tábor končí. Na slavnostním nástupu byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry. Táborníci obdrželi pamětní listy, drobné dárky od sponzorů i sladké odměny. Na úplný závěr byla sňata táborová vlajka a všichni zúčastnění provolali končící i nové Morávce třikrát hurá.

Na závěr chci poděkovat všem rodičům, hasičům i přátelům Morávky za sponzorské dary. Všem instruktorům i dospělým pracovníkům za odvedenou práci na táboře a všem, kteří nám pomohli přepravit nejen dětí, ale i zavazadla, potraviny a další materiál na Morávku. Vaší práce si nesmírně vážím. Bez Vás by Morávka nebyla.

První tábor se uskutečnil na Morávce v roce 1997. Příští rok je pro nás jubilejní. Čeká nás dvacátá Morávka. Doufám, že se nám ji podaří uskutečnit.

      Šmídová Marie, hlavní vedoucí tábora


 

Fotogalerii z tábora na Morávce otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Ing. Marie Šmídová


11-08-2015 PV