Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Modrohorská konference o možnostech cestovního ruchu ve vinařských oblastech sklidila nečekaný úspěch

Svazek obcí Modré Hory ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice uspořádal včera (5. března 2009) konferenci na téma Možnosti cestovního ruchu ve vinařských oblastech. Konference se uskutečnila pod záštitou Ing.Michala Haška - hejtmana JmK,Ing. Jiřího Koliby - náměstka ministra pro místní rozvoj ČR, Ing. Milana Venclíka – předsedy Vinařského fondu ČR a Prof. Ing. Viléma Krause CSc. – význačného vinařského pedagoga. Stěžejním cílem konference bylo navodit diskusi nad problematikou cestovního ruchu ve vinařských oblastech, seznámení se s touto problematikou a koncepcí a také s možnostmi dalšího rozvoje a případné spolupráce.

Celodenní akce se zúčastnilo na 130 zástupců vinařských firem a vinařů, starostů vinařských obcí a měst jižní Moravy, pracovníků v turistickém ruchu, majitelů cestovních agentur a cestovních kanceláří, majitelů ubytovacích a stravovacích zařízení,  zástupců tisku a informačních médií. Na konferenci nechyběli zástupci z vinařských měst ze Slovenska.  

Program konference byl plný zajímavých témat. Hovořilo se především o cestovním ruchu a vinařství na jižní Moravě a jeho dalšího potenciálu, budoucnosti cestovního ruchu ve vinařských oblastech z pohledu zástupců JmK, MMR a EU, o podpoře a dotacích pro cestovní ruch - ROP, MMR, VF, také o meruňkách a vínu jako přirozených atributech a nedílné součásti jižní Moravy, nechyběly ani zajímavé postřehy a zkušenosti z praxe na poli vinařské turistiky a podnikání firmy Znovín Znojmo a mnohé další.

Mezi přednášejícími vystoupila řada významných osobností, jež nepostrádají cenné zkušenosti z vinařské, turistické a také politické oblasti. Programem provázel Jiří Hrabovský, který po krátkém úvodu a přivítání všech přítomných, předal slovo jedné z nejváženějších a nejuznávanějších osobností současného vinařského života profesoru Ing. Vilému Krausovi. Poté vystoupili se svými zajímavými tématickými bloky např. Ing. Milan Venclík - předseda rady vinařského fondu, Ing. Jaroslav Machovec, (ředitel Vinařského fondu ČR), Ing. Pavel Vajčner (ředitel a.s. Znovín Znojmo), RNDr. Iveta Macurová (zástupkyně Centrály cest. ruchu jižní Moravy), Ing. arch. Vladimír Dohnal (člen předst. HK ČR, předseda sekce CR), Ing.Jiří Vačkář a RNDr. Josef Postránecký (MMR ČR) , PhDr. Vladimír Železný (poslanec Evropského parlamentu), Dipl. Ing. Leonid Scherbinin (CoExpo Itd., Rusko), Ing. Pavel Procházka (starosta města Velké Pavlovice), Ing. Juraj Flamik (Nadace partnerství), PhDr. Anna Píchová (Malokarpatská vinná stezka), Doc. Dr. Ing. Boris Krška (MULU – zahradnická fakulta Lednicea), Ing. Jan Karásek (ředitel odboru ROP Jihovýchod) a další vzácní hosté. Konferenci finančně podpořil Vinařský fond ČR.

Zajímavým zpestřením dne byla premiéra zcela nového propagačního filmu z oblasti DSO Modré Hory a názvem Krajinou Modrých Hor. Dokumentární snímek vyrobilo Videostudio Grégr Miroslav Velké Pavlovice v úzké spolupráci se všemi obcemi DSO Modré Hory a Turistickým informačním centrem Velké Pavlovice. Nostalgický dokument, provázející diváka po Velkých Pavlovicích, Bořeticích, Němčičkách, Kobylí a Vrbici, vinicích a krásných výhledových či jinak zajímavých místech, obecenstvo velmi zaujal a sklidil dlouhý potlesk. O tom, že se snímek velmi zalíbil, svědčil i nebývalý zájem o okamžitou koupi čerstvě vydaného DVD přímo na místě konference.

Konference byla zakončena možností zúčastnit se exkurze do velkopavlovické vinařské firmy Vinium a.s.. Ti, kteří tuto nabídku využili, byli seznámeni s novými technologiemi výroby vína, podívali se do prostor, které jsou jindy běžně nedostupné, samozřejmostí byla ochutnávka zde produkovaných vín.

Pevně doufáme, že byl program konference pro všechny přítomné přínosný a že na základě zde získaných poznatků zefektivní své podnikání na poli vinařské turistiky a cestovního ruchu na jižní Moravě.

 

Fotogalerie z celodenní konference - 5. března 2009

Foto © 2009 Ing. Zdeněk Karber

06-03-2009