Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Modré Hory versus Modré hory

V Modrých Horách s velkým „H“ žijeme a denně se po nich procházíme. Ty druhé Modré hory s malým „h“  máme taktéž přímo pod nohama. Od těch s velkým „H“ nás mezi podrážkou boty a zemí nedělí snad ani jediný milimetr … Od těch s malým „h“ nás dělí vzdálenost rovnající se průměru zeměkoule, tedy téměř třináct tisíc kilometrů a přesto, skutečně je máme přímo pod nohama. Jak je to možné?

Zabývat se hledáním klíče k této na první pohled ošemetné hádance mě přivedl dotaz jednoho z návštěvníků jen před pár dny uplynulého veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Tento nenápadný muž mě požádal, abych mu vysvětlila, proč se Modré Hory na jihu Moravy jmenují právě Modré Hory. Dala jsem se do obšírného vysvětlování a v tom mě se zaujetím naslouchající muž zaskočil s dotazem, zda mají naše Modré Hory něco společného s těmi v Austrálii …

Přiznám se, neměla jsem do toho okamžiku potuchy, že něco takového existuje. Samozřejmě mi to nedalo a začala jsem hledat. Možná australské Modré hory znáte a možná taky ne. Pokud jste na tom stejně jako já jen před málo několika dny, zvu Vás na prohlídku Modrých hor s malým „h“ u protinožců.

 

Modré hory v Austrálii

Modré hory (Blue Mountains) leží v Austrálii asi 110 km západně od Sydney. Jsou součástí Great Dividing Range - Velkého předělového pohoří. Jsou to mohutné, propastmi a roklinami rozervané pískovcové hory. Vyskytují se zde vzácné druhy eukalyptů. Nejvyšším vrcholem je Birds Rock o nadmořské výšce 1.180 m.

Modré hory tvoří vápence, jílovité břidlice a jemnozrnné pískovce. Ve vyšších vrstvách se místy nacházejí sloje černého uhlí. Kdysi to byla rozlehlá parovina, která byla později rozbrázděna erozí do nekonečného labyrintu soutěsek, roklí, stolových kopců a bizarních skal. Roku 1959 se Modré hory staly národním parkem o rozloze 2.482 km čtverečních, v prosinci 2000 byly zapsány na listinu světových památek UNESCO.

Modré hory mají název od modrého oparu, který vzniká odparem oleje z listů eukalyptů a za horkých dnů zahaluje celou oblast.

Prvními cizinci, kteří se pokusili Modré hory překročit, byli roku 1789 kapitán Teunch a poručík Dawes, jejich pokus ale skončil nezdarem. Jako první je překonali Blaxland, Wentworth a Lawson v roce 1813. Od roku 1816 pak začalo osidlování krajiny.

Vstupními body do národního parku jsou městečka Katoomba, Springwood a Kazelbrook. Nejznámějšími částmi parku jsou skalní věže Tři sestry, krápníkové jeskyně Jenolan Caves, nejnavštěvovanější vyhlídka Modrých hor Echo Point, 300 metrové kaskády vodopádů Wenworth Falls.

Ze západní části Katoomby vede lanovka Scenic Skyway ve výšce 205 metrů nad dnem údolí. Zachovala se zde také unikátní železniční stavba - trať vedoucí ze Sydney do Modrých hor, pocházející z druhé poloviny 19. století. Se sklonem 52 stupňů je dodnes nejstrmější tratí na světě. V 80. letech 20. století byla zrekonstruována a část je dnes zprovozněna jako atrakce. Dříve byla určena k dopravě horníků. Je dlouhá 415 m. Vůz táhne elektrická lokomotiva o výkonu 165 kW pomocí dvoužílového kabelu o průměru 22 mm. Jízda trvá 1 h a 40 minut, kapacita vlaku je 84 cestujících. Dospělý za cestu zaplatí 10 AUD, za rok jízdu absolvuje asi 420 000 lidí.

 

Modré hory australské nacházející se na protipólu Modrých Hor moravských jsou nám na míle vzdálené, tisíce let staré, monumentální, utvořené přirozenými přírodními procesy, bez zásahu lidské ruky. Přesto jsou nám i blízké a to nejen názvem. Obojí jsou místem rekreace, odpočinku, aktivně stráveného volného času, rájem fotografů, baštou milovníků přírody, cílem relaxace. Avšak ani navzdory určité podobnosti si nejsou Modré hory a Modré Hory konkurenty. Jsou si tolik podobné a tolik jiné ...

Modré Hory či hory jsou tu také pro potěchu nás, lidí. Chovejme se k nim tak, aby nám tu v celé své neporušené kráse a typickém charakteru co nejdéle zůstaly.

 

Fotogalerie z Modrých hor ...

 

Více o Modrých horách v Austrálii

http://cs.wikipedia.org/wiki/Modr%C3%A9_hory
http://www.tiscali.cz/trav/trav_center_021122.540752.html
http://www.australiastudium.sk/sk/clanok/blue-mountains-1.html

Více o Modrých Horách na jihu Moravy

http://www.modrehory.cz/

Karolína Bártová

21-01-2009