Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Místo zemědělského družstva vyrostou nové rodinné domky

Při pohledu na místo, kde se dříve nacházel rozhlehlý areál místního zemědělského družstva, mě napadají slova písničky Waldemara Matušky "To všechno odnééés čas...". 

Z bývalých budov, ať už to byla hospodářská stavení, haly nebo zázemní pro administrativu s kuchyní, společenským sálem a také s ubytování, zbyly jen hromady suti. 

Po jejím úklidu se stane tato lokalita novým místem pro výstavbu rodinných domků. Kéž se zde všem budoucím obyvatelům dobře žije a jsou zde spokojeni!

Za fotodokumentaci děkujeme panu Oldřichu Otáhalovi.

Město Velké Pavlovice * Demolice bývalého areálu zemědělského družstva

Text: Karolína Bártová / Foto: Oldřich Otáhal / 19.3.2021