Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Mezi dvěma tlakovými nížemi, přesto se Vinobraní vydařilo

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2014 bylo od samého začátku poznamenáno stigmatem neúnavného deště. Pořadatelé na něj však šalamounsky vyzráli, mokrou variantou a operativním snížením vstupného na polovic, a vyplatilo se! Přestože se střední Evropa a s ní i celé velkopavlovické slavnosti ocitly mezi dvěma tlakovými nížemi a před deštěm nebylo úniku, všichni se skvěle bavili a návštěvnost za těchto podmínek naprosto předčila veškerá nejoptimističtější očekávání.

Letošní „mokrá varianta“ spočívala v přesunutí všeho dění a programu pod střechu. Kultura se odvíjela v azylu sokolovny, burčák a víno se popíjely ve starobylých prostorech sousední sýpky a výstava zemědělských výpěstků se schovala do budovy Ekocentra Trkmanka. A pokud právě nepršelo, došlo i na plac za sokolovnou. Na pódiu bylo sice liduprázdno, avšak z reproduktoru umístěném do vnějších prostor se linula hudba a písně celého programu.

Posun termínu? Přetlak folklóru a spojení s Dary jižní Moravy

Pořadatelé akce Velkopavlovického vinobraní posunuli v roce 2014 premiérově termín o dva týdny dále. Poprvé v novodobé historii se konalo až v polovině září. Volba to nebyla určitě scestná a dobře nepromyšlená, ale nevyzpytatelné počasí jednoznačně ukázalo, kdo je v takových případech pánem.

Hlavním důvodem výše zmiňovaného posunu termínu byl především srpnový přetlak folklórních akcí. Považte sami, zahrávky hodů, stavění máje, hody, hodky, pohodí a hned na to slavnosti vinobraní… To už ani ti nejotrlejší a nejzapřisáhlejší kulturomilci prostě nedávají.

Dalším důvodem čtrnáctidenního posunu bylo spojení termínu Velkopavlovického vinobraní s druhým ročníkem Zemědělské výstavy DARY JIŽNÍ MORAVY. Zde se logicky předpokládalo, že bude v polovině září více dozrálého ovoce, zeleniny a květin k vystavení. I tady nás počasí nepěkně vypeklo. Svou bohatou zálivkou posledních dnů způsobilo vysokou  hnilobu případných exponátů, jejich poškození, v mnoha případech se díky podmáčené půdě nedalo dostat ani do polí a vinic produkty sklidit. Tím výstava trošku utrpěla a nebyla tak bohatá jako loni.

Vinobraní ve Velkých Pavlovicích? Slavnost pro celou rodinu, za každého počasí

A samotné Vinobraní? Ani dešťové kapky jeho věhlas a hlavní motto „Slavnosti pro celou rodinu“ nesmyly. Velkopavlovické slavnosti úrody jsou akcí veskrze komorní, rodinnou, orientovanou na místní folklór a tradice, vyhýbající se megalomanským programům a komerčním tahákům. Ty jsou k mání v nedalekém Mikulově či Znojmě a záleží jen na návštěvnících, co je jim bližší a jakou variantu zábavy s burčákem a vínem zvolí.

Pokud je jejich gustem domácká a přátelská atmosféra a rozhodli se strávit druhý zářijový víkend roku 2014 ve Velkých Pavlovicích, určitě nešlápli vedle. Páteční i sobotní program nabídl pořádnou dávku hudby a to nejen folklóru, ale třeba i jazzu, muzikálu, dobové středověké hudby, world music, blues, swingu, rock’n’rolu, došlo i na ohnivou show a nebo na milá vystoupení dětí v čele s místním folklórním souborem při MŠ SADOVÁČEK.

Dva středobody, krojovaný průvod městem a scénka Zarážení hory

Samozřejmě nechyběl ani středobod celých dvoudenních slavností, vlastně dva středobody. Tím prvním byl vždy netrpělivě očekávaný a vyhlížený PRŮVOD KROJOVANÉ MLÁDEŽE městem, v čele oproti hodům ozvláštněný ohromnými hrozny révy vinné, symboly Velkopavlovického vinobraní. Tady nekompromisní režisér celé akce, tedy počasí, asi „podcenilo“ situaci a zapomnělo k radosti všech návštěvníků a samotných krojovaných kropit.

Druhým středobodem dění byla každoročně aktuálně sepsaná a nově nastudovaná humorná scénka ZARÁŽENÍ HORY. Místní ochotníci ruku v ruce s počasím nenechali na nikom a ničem „nit suchou“. Na přetřes tak dle očekávání došly kilometry „předvolebních“ chodníků, politická situace na Ukrajině a v Rusku v souvislosti se zvýšeným odběrem plynu v tomto období a noční vůní meruněk po celém městě… a tlampač místního rozhlasu, pro tento okamžik převtělený do podoby bubeníka  Francka Melichara, nabádal k možnosti praní špinavých peněz, ve zdejší čistírně za kolejama...

Jedna perla střídala druhou, salvy smíchu podobnými hláškami kulminovaly, ale nakonec v souladu se scénářem scénky došlo i k závěrečnému meritu věci, tedy zaražení hory, rituálnímu uzavření vinice až do sklizně, vinobraní... Jen doufejme, že nás do vinohradů voda pustí a už nebude dál úrodě škodit.

Junior Band, pecka letošního programu

Z programového pel melu vystoupení řady protagonistů je na místě vypíchnout skvělý sobotní hřeb, večerní koncert skupiny mladých hudebníků JUNIOR BAND s velkopavlovickou zpěvačkou s velkým „zet“ Karolínou Osičkovou. Slovy nepopsatelná show, snad jen pro ilustraci – tančil každý, kdo má nohy :-)!

 

Déšť nedéšť, Velkopavlovické vinobraní roku 2014 se skvěle vydařilo!

 

Poděkování patří všem, kdo se podíleli na jeho letos díky přírodním vlivům ztížené realizaci,
všem vystupujícím a také všem, které počasí neodradilo,
dorazili do Velkých Pavlovic a dobře se bavili.

 

Karolína Bártová


 

Fotogalerie - VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2014

 

 

 

 

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2014

 

Foto © 2014 Marek Musil - www.marekmusilfoto.cz

 

 

15-09-2014-BK