Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Metodická porada pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na Ekocentru Trkmanka

Již podruhé se Ekocentrum Trkmanka ve spolupráci s KrÚ JMK odborem životního prostředí, úspěšně zhostilo organizačního zajištění dvoudenního semináře. Ve dnech 7. a 8. února 2013 se uskutečnila metodická porada pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v konferenčních prostorách Ekocentra Trkmanka. Tuto poradu realizoval odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Metodická porada byla určena pracovníkům obecních úřadů, kteří působí v oblasti odpadového hospodářství podle zákona č. 18/5/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Program obou dvou dnů i prezentace účastníků byly velmi zajímavé:
ISPOP a změny v roce 2013  -  CENIA  
Exkurze v Ekocentru Trkmanka
Evidence a zpracování dat v oblasti odpadového hospodářství za rok 2011  CENIA
Zpracování dat o odpadech za rok 2012 v programu EVI8 -  INISOFT
Aplikace legislativy „o ekologické újmě“ -  KrÚ JMK 
Praktické zkušenosti s uplatňováním zákona o odpadech  - MŽP ČR, OVSS VII, Brno
Poznatky z kontrolní činnosti ČIŽP - ČIŽP OI Brno
Dotace do oblasti odpadového hospodářství - KrÚ JMK
Zpětný odběr elektrozařízení  - ASEKOL s.r.o.
Zpětný odběr elektrozařízení - EKOLAMP s.r.o..
Nakládání s odpady z obalů  - EKO – KOM, a.s. 

Věříme, že i tentokrát byla na straně pořadatelů i na straně účastníků spokojenost a brzy se setkáme při pořádání dalšího semináře v oblasti životního prostředí.

 

Bc. Zita Dvořáková, MSc

 

Foto © 2013 Bc. Zita Dvořáková, MSc

 


 

 

www.ekocentrum-trkmanka.com

 

 

12-02-2013 PV