Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Město Velké Pavlovice získalo dotaci na přístavbu třídy v mateřské škole

Jak jistě víte, ve školním roce 2019/2020 byla otevřena nová třída v mateřské škole. Přístavba třídy začala v roce 2018, kdy nebylo vůbec jasné zda bude vypsán nějaký dotační titul na rozšiřování kapacit mateřských škol a za jakých podmínek tedy budou finance poskytovány.

Potřebovali jsme „mateřinku“ rozšířit, tak byla zpracována projektová dokumentace a řešila se stavba s tím, že bude financována z vlastních zdrojů. O to je příjemnější, že se podařilo dotaci ve výši 3.865.609,- Kč z Evropské unie, prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, získat.

Administraci dotace dostala za úkol externí firma, ale ta samozřejmě čerpá informace od starosty města a našich úředníků, kteří museli vše se stavební firmou dolaďovat tak, aby mohla být dotace po vypsání dotačního titulu v průběhu realizace stavby získána. 

Celkové náklady na přístavbu třídy a také na některé vybavení jsou vyčísleny na 4.330.976,- Kč.

Mateřská škola * Město Velké Pavlovice získalo dotaci na výstavbu nové třídy

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 3.12.2020