Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Maturitní zkoušky roku 2022 úspěšně za námi

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Velké Pavlovice začaly v letošním školním roce 11. dubna, kdy studenti maturitních ročníků zpracovávali slohové práce z českého a cizího jazyka. Státní část pokračovala od 2. května 2022 formou didaktických testů z českého jazyka a dále z cizího jazyka či matematiky. 

Po dalších dnech příprav pokračovaly maturitní zkoušky ústní částí od pondělí 23. května 2022. Studenti maturitních ročníků skládali ústní maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných profilových předmětů vázaných na státní části.

V letošním školním roce maturovalo 19 studentů oktávy s třídní učitelkou Mgr. Annou Rilákovou v osmiletém studijním oboru. V maturitní třídě 4. A s třídním učitelem PhDr. Stanislavem Rubášem maturovalo 14 studentů čtyřletého studijního oboru. 

Předsedy maturitních komisí byli Mgr. Renata Pilařová a Mgr. Jana Machová. Celkové výsledky zpracoval Cermat a jsou následující - v třídě oktáva prospělo s vyznamenáním 11 žáků (58 %) a 8 žáků prospělo. Ve třídě 4. A prospěli s vyznamenáním 3 studenti, 10 studentů prospělo a 1 student neprospěl u dílčí zkoušky.

Všem maturantům blahopřejeme k dosaženým výsledkům
a přejeme hodně elánu do dalšího studia, které je čeká po letních prázdninách.

Gymnázium * Ústní maturitní zkoušky roku 2022

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 26.5.2022