Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Maturitní zkoušky na velkopavlovickém gymnáziu

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Velké Pavlovice začaly 2. května 2019 státní částí složenou z didaktických testů z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Po dalších dnech příprav pokračovaly maturitní zkoušky ústní částí a to od pondělí 27. května 2019.

Studenti maturitních ročníků skládali ústní maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných předmětů společné státní části.

V letošním školním roce maturovalo 23 studentů oktávy s třídní učitelkou Ing. Mgr. Leonou Buzrlovou v osmiletém studijním oboru. V maturitní třídě 4.A s třídní učitelkou Mgr. Janou Zavadilovou maturovalo 18 studentů čtyřletého studijního oboru. 

Předsedy maturitních komisí byli Mgr. Pavel Klement a Mgr. Lucie Varmužová. Celkové výsledky zpracoval Cermat a jsou následující - v třídě oktáva prospělo s vyznamenáním 11 žáků tj. 45 %, deset studentů prospělo a dva studenti neuspěli v jedné dílčí zkoušce. Ve třídě 4.A prospěli s vyznamenáním tři studenti, čtrnáct studentů prospělo a jedna studentka neprospěla u dílčí zkoušky. Podrobné výsledky po započítání percentilů budou gymnáziu zaslány Cermatem až po skončení maturitních zkoušek na ostatních středních školách.

Všem maturantům blahopřejeme k dosaženým výsledkům
a přejeme hodně elánu do dalšího studia, které je čeká po letních prázdninách.

Gymnázium * Ústní maturitní zkoušky 2019

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 31.5.2019