Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Mateřská škola se připravuje na ZÁPIS

Ve středu 14. dubna 2010 proběhne zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2010/2011. Formulář žádosti bude k vyzvednutí v hale MŠ od  7. do 13. dubna  2010 v době od 12 do 16 hodin. Aby nedošlo k nepříjemným situacím, uvádíme kritéria, která jsou směrodatná pro zápis dětí v naší MŠ.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí.
2) Dosažení věku dítěte 6-ti let dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku, přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
3) Zaměstnanost rodičů – přednost budou mít děti, jejichž rodiče oba pracují, před dětmi, jejichž matka (otec) je např. doma a pobírá rodičovský příspěvek
4) Délka docházky do mateřské školy – přednost budou mít děti, které budou docházet do MŠ po celý školní rok a v celodenním režimu před dětmi přihlášenými jen po část roku, popřípadě jen na 4 hodiny.
5) Docházka dětí, jejichž matka (otec) je na MD – v případě volných míst v MŠ se děti přijímají podle data narození od nejstarších.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5).

Jiřina Zigová, ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice

 

Více o MATEŘSKÉ ŠKOLE Velké Pavlovice včetně
nově vložených fotogalerií najdete po kliknutí ZDE

 

Foto © 2008 Karolína Bártová

 

30-03-2010-BK