Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Matematická gramotnost aneb "Úkoly pro bystré hlavičky"

Problémové úlohy a matematická gramotnost jsou pojmy, se kterými se ve školách v současné době často setkáváme. Jedná se o matematické vzdělání, které má žákům poskytnout vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě.

Na mezinárodní úrovni se matematickou gramotností zabývá projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který obsahuje testové úlohy z matematiky různé obtížnosti. Výzkum TIMSS je zaměřen na znalosti rozvíjené ve školní výuce. Do tohoto  mezinárodního srovnávání se zapojuje několik let i Česká republika.

Také na naší Základní škole ve Velkých Pavlovicích se tomuto tématu ve výuce věnujeme a na rozvoj matematických schopností klademe velký důraz. V měsíci prosinci proběhne pro žáky I. stupně ZŠ matematická soutěž „Úlohy pro bystré hlavičky“, kde děti budou řešit pomocí logiky, matematických znalostí a dovedností problémové úlohy spojené s reálnými životními situacemi. Se svými vyučujícími budou následně konzultovat použité postupy, hledat řešení, tvořit podobné úlohy a rozvíjet matematické myšlení. 

JAK VÉST ŽÁKY K POROZUMĚNÍ MATEMATICE?

Východiskem k řešení a pochopení matematických úloh je motivace. Tím rozumíme potřebu žáka něco zjistit, vypočítat, sestrojit, najít nebo zdůvodnit. Tato potřeba narůstá s úspěchem. Žák, jemuž se podaří udělat matematický krůček, má potřebu pokračovat v řešení úloh a pokud sledujeme a oceňujeme výkon dítěte, dodáváme mu svým zájmem a uznáním energii do dalšího učení. Motivace je pro úspěch klíčová a je důsledkem řešení přiměřeně náročných úloh.

Všem žákům přejeme v předvánoční soutěži hodně úspěchů.

Mgr. Eva Drienková


 

Základní škola Velké Pavlovice * www.zs.velke-pavlovice.cz

 

 

21-11-2013-BK