Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Maškarní rej u prvňáčků

I když svět kolem nás je v nejistotě a na děti to vše dopadá, potřebují zažívat pocit bezpečí a radosti. Tak jsme si s dětmi ze třídy 1. B Základní školy Velké Pavlovice před jarními prázdninami udělali veselý den v maskách. 

Děti svou masku představily a pak nás čekaly různé soutěže a hry, ve kterých si děti procvičily nejen znalosti z českého jazyka a z matematiky, ale také svou šikovnost a obratnost. Nakonec jsme si společně zatančili „kačenku“ a makarénu.

Základní škola * Děti ze třídy 1. B si užily maškarní den

Text: Mgr. Martina Dobrucká, třídní učitelka 1. B třídy Základní školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice / 21.3.2022