Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

MAS Hustopečsko tvoří strategický plán

Představení Místní akční skupiny Hustopečsko

Místní akční skupina Hustopečsko, o. s. zkr. MAS byla založena v roce 2007, svou činnost ale začala vyvíjet až od roku 2012. Je to nezisková organizace, jejímž účelem je podporovat rozvoj venkova ve všech jeho oblastech, tedy oblasti ekonomické, environmentální a sociální. Hlavním cílem tohoto sdružení je zlepšit podmínky pro život v jednotlivých obcích jak pro místní obyvatele, tak být také dostatečně atraktivní pro turisty.

Místní spolky, podnikatelé či zastupitelé města se mohli na pracovní schůzce dne 9. července 2014 ve Velkých Pavlovicích v sídle firmy Hantály a.s. na Tovární ulici dovědět více o činnosti MAS, zjistit aktuální a reálné budoucí zdroje a aktivity, a zhodnotit reálné šance potřebnosti a udržitelnosti její činnosti ve venkovském prostoru, stanovit možnosti dalšího rozvoje činnosti s ohledem na vnitřní zdroje a potřeby.

Cílem pracovní schůzky bylo

• připomínkování návrhové části strategického plánu
• informovanost o činnosti MAS Hustopečsko
• aktivní podílení a zapojení místních lidí na činnostech MAS a přicházení s novými aktivitami
• povědomí o činnostech MAS veřejnosti
• …šance být úspěšnou MAS v plánovacím období Evropské unie 2014 – 2020 i díky místním lidem

Obsah pracovní schůzky, do které byli zapojení místní občané

• objektivní zhodnocení formou dotazníkového šetření, dále také tzv. SWOT analýzou, vytvořením zásobníku projektů nebo chcete-li akčního plánu, vlastním pozorováním, diskusi a studiem interních materiálů o činnosti MAS.

Dotazníky byly zpracovány přítomnými občany Velkých Pavlovic. Z 34 možných aktivit nejvíce velkopavlovické zajímalo

1) Podpora venkovských podniků a podpora vzniku nových pracovních příležitostí
2) Aktivizace zájmu dětí a mládeže o život obce a rozšiřovaní jejich zájmů
3) Zlepšování vodního režimu v krajině a hospodaření s vodou
4) Propagace regionu a spolupráce podnikatelských subjektů

Je vidět, že většina veřejnosti nemá povědomí o existenci a činnosti MAS, v našem případě MAS Hustopečsko. Proto byly doporučeny možnosti, jakými lze informovanost zlepšit. Jak Velkopavlovičtí, tak i další občané obcí území Hustopečska byli představiteli MAS osloveni a požádání o šíření povědomí o činnosti této organizace, která má nejen za úkol sdružovat místní lidi, kteří budou vymýšlet projekty, které zde potřebují, učit je psát projekty, provádět informační servis pro žadatele a spoustu dalších věcí.

MAS Hustopečsko je ve fázi tvorby strategického plánu území, a pokud „vše půjde, jak má jít“ bude přínosná pro rozvoj venkova a zemědělství, a bude mít potenciál být úspěšná i v dalším plánovacím období Evropské unie 2014 - 2020.

Více na www.mashustopecsko.cz

Ing. Přemysl Pálka


 

Fotogalerii z pracovní schůzky MAS Hustopečsko
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Ing. Přemysl Pálka

 

16-07-2014 PV