Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Marker CS - Velkopavlovická analýza potřeb

V polovině listopadu 2014 se ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka uskutečnilo první z cyklu tří školení pracovníků s mládeží z Čech a Slovenska s názvem Marker CS. Školení je zaměřeno na zvýšení kvality tvorby vzdělávacích aktivit pro mládež a bylo podpořeno grantovým programem Erasmus +.

Jedním ze stěžejních témat 1. fáze byla analýza stavu prostředí a potřeb mladých lidí. Jedná se o průzkum prostředí, ve kterém mladí lidé žijí (např. jaká zařízení, hřiště, možnosti aktivit jsou v obci k dispozici a co naopak chybí a je po tom všeobecně poptávka). Analýza potřeb cílové skupiny se pak orientuje spíše na to, co mladé lidi zajímá, čemu by se chtěli věnovat, co by chtěli dělat a v čem se rozvíjet (to se může i dost lišit od toho, co nabízejí vedoucí různých aktivit). Cílem aktivit jednoho odpoledne školení tedy bylo vyzkoušet si zrealizovat analýzu stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích a porozumět její důležitosti jako prvního kroku při tvorbě vzdělávacích aktivit.

Účastníci během jednoho odpoledne naplánovali strategii analýzy, různými způsoby provedli průzkum (skrze osobní kontakt na ulici, sociální sítě či studium předvolebních programů pro komunální volby) a připravili prezentaci svých závěrů na setkání se starostou Velkých Pavlovic Ing. Pavlem Procházkou. Závěrečná prezentace výsledků byla doprovázena plodnou diskuzí, které pan starosta ochotně využil ke sdílení vlastních zkušeností a k okomentování výsledků. Pan starosta vysvětlil, že o mnohých zjištěních již město ví a plánuje jejich řešení, a zároveň přislíbil další práci s  výsledky analýzy stavu a potřeb tak, aby se situace mladých lidí ve Velkých Pavlovicích i nadále zlepšovala.

Analýza stavu a potřeb ve Velkých Pavlovicích ukázala, že město s potřebami mladých lidí aktivně pracuje a aktuální situace byla účastníky hodnocena pozitivně.

Z analýzy dále vyplynula následující konkrétní doporučení:

  • Systematizovat aktivity pro mladé lidi ve Velkých Pavlovicích a propojit je např. skrze konkrétního zodpovědného koordinátora (pracovníka s mládeží). Synergie je žádoucí i v rámci mikroregionu Modré Hory.
  • Zapojit do rozhodování o aktivitách ve městě a do jejich organizace více mladých lidí zastupujících různé zájmové skupiny tak, aby pořádané akce odpovídaly i jejich vkusu a zálibám. Tito mladí lidé mají zájem se s městem dohodnout, jaké jsou možnosti, a chtějí spolupracovat na realizaci.
  • Vytvořit prostor pro setkávání občanů města včetně zastoupení mladých lidí tak, aby se do budoucna systematicky zjišťovaly jejich potřeby s ohledem na zlepšení v místní komunitě a byli zároveň zapojeni do řešení aktuálních problémů.
  • Vytvořit bezpečný a otevřený prostor, kam by mohly různé skupiny mladých lidí chodit trávit společně volný čas.


Více informací o projektu * po kliknutí ZDE

 

Lenka Polcerová, koordinátorka projektu Marker CS


 

Marker CS - školení pracovníků s mládeží z Čech a Slovenska
na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, listopad 2014

 

 

 


12-01-2015-BK