Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Malé ohlédnutí a také nahlédnutí do naší školky

V předvánočním čase se děti z Mateřské školy ve Velkých Pavlovicích s chutí pustily do výzdoby nejen svých tříd, ale také okolí školky.

Zábradlí je ověšeno větvemi s ručně vyrobenými ozdobami, před školkou jsou jesličky, kde pana Marie s Josefem hlídají Jezulátko. Zpovzdálí vše sleduje velký sněhulák, kterému ani teplejší počasí neublíží. Školkou se line vůně perníčků, skořice, vanilky a také pečeného ovocného čaje. 

K Vánocům také patří zvyky a tradice, které si děti připomínají - rozkrojené jablíčko s hvězdičkou, pouštění loděk ze skořápek ořechů, házení papučí, třešňová větvička Barborka, prskavky, světýlka a také všudy-přítomná atmosféra radostného očekávání. Aby čas rychleji utíkal, tomu napomáhá adventní kalendář s každodenními úkoly. Dokonce jeden celoroční adventní kalendář děti objevily i na schodech školní zahrady 1 - 24 schodů.

Vánoce jsou kouzelné, radostné a (nejen) dětmi očekávané. Jsou časem radosti, veselosti a to i v někdy nelehkých dobách. 

Začal nový rok 2021, školkou se line dětské štěbetání, společné sdílení radosti z dárků, které našly pod stromečkem, přípravou na oslavu Tří králů. Na prahu nového roku všichni věříme, že ten rok s jedničkou na konci přinese naději, bude radostný a veselý.

Mateřská škola * Adventní, vánoční a tříkrálový čas v mateřince

Text: Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv MŠ / 5.1.2021