Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Loučíme se se školkou a vítáme prázdniny

Děti v Mateřské škole Velké Pavlovice vyhlížely prázdniny již od začátku června. Ty letošní budou opravdu dlouhé, a aby si děti užily poslední dny, bylo pro ně přichystáno několik akcí. 

Velkou radost měly děti z akce „přespání předškoláků v MŠ“, která se konala v úterý 18. června 2019 a byla připravena pro  předškoláky. V úterní podvečer se děti sešly na zahradě MŠ, kde na ně čekal připravený program. Zahrály si hry, nabarvily trička, společně rozdělaly oheň, opekly si špekáčky a příjemnou atmosféru doplnil zpěv a kytara. Po setmění na děti čekala stezka odvahy, kterou všechny úspěšně zvládly a odnesly si zaslouženou odměnu. Z nocování byly děti nadšené a do dlouhých nočních hodin bylo z postýlek slyšet jejich radostné štěbetání.

V pátek 21. června 2019 vyrazila „celá školka“ na velký výlet do Milotic. Na děti čekala prohlídka zámku, kde je přivítala paní hraběnka. Také se děti podívaly do „dračí jeskyně“, splnily pár dračích úkolů, našly poklad a odnesly si malou odměnu. Viděli jsme také výstavu starých kočárku, a děti si je mohly osahat a dokonce i povozit.

Protože máme konec školního roku, chtěly jsme se rozloučit s dětmi, na které již brzy čeká první třída. Rozloučení s předškoláky proběhlo 27. června 2019 na městském úřadě, kde se všechny děti sešly se svými rodiči i paní učitelkami. Paní ředitelka všechny přivítala, a následně dala slovo dětem, které se uvedly písničkou a básničkami. Poté pan starosta pasoval předškoláky na prvňáčky a děti dostaly stužku a knihu na památku. Na závěr děti zazpívaly letní písničku a vyrazily vstříc prázdninám. 

Mateřská škola * Loučení se s právě uplynulým školním rokem...

Text: Za kolektiv pedagogů Mateřské školy Velké Pavlovice Kateřina Pilátová / Foto: Archiv MŠ V. Pavlovice / 3.7.2019