Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Loučení s panem farářem Markem Slatinským

Po osmi letech působení ve Velkých Pavlovicích, Němčičkách a Horních Bojanovicích odchází kněz Marek Slatinský. Jeho novým působištěm bude farnost Kunštát. 

Novým duchovním správcem ve Velkých Pavlovicích bude otec František Putna, který přijde z farnosti Mutěnice. Ve čtvrtek 31. srpna 2023 se přišli s odcházejícím otcem Markem Slatinským rozloučit a poděkovat za jeho službu na farní dvůr farníci domácí, z Němčiček i Horních Bojanovic, členové všech farních rad i členové rady města Velké Pavlovice v čele s panem starostou.

Farnost * Loučení s panem farářem Markem Slatinským

Text: Stanislava Bílková / Foto: Oldřich Otáhal / 1.9.2023