Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Listopadový Den otevřených dveří na gymnáziu

Ve středu 6. listopadu 2019 se otevřely dveře Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny zájemce o studium. Žáci přicházeli v doprovodu svých rodičů i dopoledne, protože měli ojedinělou příležitost nahlédnout do tříd během vyučování.

Odpoledne si žáci mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, prezentovala se fyzika, chemie, matematika, astronomický kroužek, aikido, environmentální výchova, projekty Erasmus+, výtvarná činnost v ateliéru, jazykové učebny, školní knihovna, informatika a aulou zněly nejen klavírní hudební tóny.

Děti i rodiče uvedli v předchozích letech, že právě ukázka výuky, návštěva budovy a jejích příjemných prostor, výzdoba pomohly žákům k rozhodování o studiu na naší škole.

Během dne otevřených dveří se uskutečnila tradiční vědomostní soutěž.
Ze zúčastněných soutěžících byli vybraní tři výherci, kteří získali nejvíc bodů.

Jsou to:
1. místo, 105 bodů – Vojtěch Vachůt, Lednice
2. místo, 103 bodů – Eliška Mitričová, Břeclav
3. místo, 102 bodů – Jan Bartoš, Velké Pavlovice

Všem dětem a jejich rodičům děkujeme za účast a těm, kteří na tento den zapomněli, sdělujeme, že dne 7. ledna 2020 budeme pořádat druhý Den otevřených dveří.

Gymnázium * Podzimní Den otevřených dveří

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 7.11.2019