Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Letos již po osmé obdarují Tři králové potřebné, i díky Vám

V kalendáři u data 6. ledna najdeme od nepaměti připsáno "Tři králové" - svátek mudrců přicházejích od východu, aby se poklonili Ježíškovi se vzácnými dary. Není tedy zcela nahodilé, že právě v jejich šlépějích kráčí dál Charita ČR, pořádající již osmým rokem Tříkrálovou sbírku. Mudrcové tak plní poslání i nadále - přinášejí dary potřebným. Princip sbírky spočívá v putování koledníků převlečených za Tři krále od domu k domu a vybírání příspěvků do typických pokladniček. 

 

Pokud Vás tato trojice během posledních tří dnů navštívila
a Vy jste neváhali přispět, děkujeme Vám ... 

Foto © 2008  Jana Vondrová 

 


Zdroj: Tiskové středisko České biskupské konference (web: http://tisk.cirkev.cz/)


Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám. Asi desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Na úvod požehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinu tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za mudrce z východu, kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

V roce 2007 do ulic obcí a měst vyšlo 13.438 kolednických skupinek a výnos sbírky činil 58,729 milionů korun. Letos se na koledu vydalo kolem 40 tisíc koledníků.

Tradičním prvkem sbírky byl děkovací letáček, který měli občané najít ve schránce jako poděkování a informaci o využití předcházející či právě probíhající sbírky.

A také jako upozornění na možnost přispět do sbírky formou dárcovské SMS. Její formát je DMS KOLEDA a odesílá se na číslo 87777. Cena jedné dárcovské SMS je 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč. Přispět je možné též prostřednictvím bankomatu České spořitelny nebo na účet 33001122/0800 u České spořitelny.

Více informací lze nalézt na stránkách www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz.