Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Letní kempy s Mapíkem v území ORP Hustopeče i na Ekocentru Trkmanka ZDARMA

Žadatel, MAS Hustopečsko, z.s., realizuje v létě projekt  

„Letní kempy s Mapíkem v území ORP Hustopeče u Brna“, 

v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021 (Č. j.: MSMT-8385/2021-1).  

V rámci projektu budou realizovány týdenní turnusy letních příměstských kempů
v období  1. 7. 2021 až 31. 8. 2021 pro děti školou povinné (tzn. od ukončení první třídy). 

Účelem jednotlivých turnusů bude:

 • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci
 • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku
 • obnovit pracovní a studijní návyky dětí
 • podpořit zájem dětí o vzdělávání
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí
 • podpořit návyky zdravého životního stylu
 • podpořit pohybové aktivity dětí
LETNÍ KEMPY S MAPÍKEM jsou díky výše uvedenému projektu ZDARMA.

Ekocentrum Trkmanka se do projektu zapojilo a připravilo turnusy v tyto termíny:

 • 19. 7. – 23. 7. 2021
 • 2. 8. – 6. 8. 2021
 • 9. 8. – 13. 8. 2021
 • 23. 8. – 27. 8. 2021

Pro rodiče dětí absolvujících ZŠ to znamená, že vyplní přihlášku a v daném termínu
bude pro jejich dítě zajištěn program a strava zdarma, včetně pojištění.

UPOZORNĚNÍ – počet míst na každém turnusu je omezen.

www.ekocentrum-trkmanka.com

229055

Text: Bc. Zita Dvořáková, MSc, ředitelka Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice / 3.6.2021