Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Lednový Den otevřených dveří na gymnáziu

V úterý 7. ledna 2020 se na velkopavlovickém gymnáziu uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, který byl určen především budoucím uchazečům o studium a jejich rodičům. 

Po celý den se střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu rodičů. Po celou dobu pobytu se návštěvám věnovali učitelé a zejména studenti školy. Poskytovali informace o studiu, o možnostech výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivitách. Zodpovídali otázky na dojíždění, přijímací zkoušky, na zapojení školy do projektů, zahraniční jazykové pobyty, úspěšnost studentů v maturitních zkouškách a na výsledky absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.

Poznávací soutěž byla pro návštěvníky připravena v odpoledním bloku. Soutěžící měli za úkol navštívit deset míst v areálu školy a zde plnit rozmanité úkoly. Uchazeči měli možnost vyzkoušet si testy nanečisto z matematiky a českého jazyka. Každý návštěvník si vedle užitečných informací a spousty dojmů odnesl letáčky školy a pozvánku na přípravný kurz pro osmileté studium.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání 1. září 2020,
kdy se z mnohých návštěvníků stanou naši noví studenti.

V rámci soutěže byli vylosováni následující výherci:
1. Marek Kotlařil, Lužice - 97 bodů
2. Tereza Petrlová, Lanžhot - 96 bodů
3. Aneta Tučková, Lanžhot - 96 bodů

Výherci si mohou ceny převzít na sekretariátu gymnázia při podání přihlášky ke studiu.

Gymnázium * Den otevřených dveří

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 9.1.2020