Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Laudamus rozezpíval kostel ve Velkých Pavlovicích

Velikonoční události jsou v životě každého křesťana tím největším svátkem v roce. Naopak pro každého člena chrámového sboru jsou nejnáročnějším obdobím. Houstne frekvence zkoušek, probíhají generálky a ve finále v jednom týdnu čtvero zpívání.

Letošní abnormálně zvýšená nemocnost členů a následná absence na zkouškách zvýšila nervozitu pana dirigenta, v jakéže sestavě se nakonec všechno odzpívá?

Začínalo se na květnou neděli – Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Před kostelem ke svěcení ratolestí tradičně zaznělo „Hosana synu Davidovu…“ Při mši svaté následovalo několik skladeb vhodných pro dobu postní.

Letos premiérově Laudamus svým zpěvem provázel i Velkopáteční obřady. Zvony „odletěly do Říma“.  Utichly varhany. Pouze lidský hlas smí zpívat o utrpení, výčitkách, následné pokoře a smrti Božího syna. Pro jedinečný den jedinečné skladby. Na straně jedné české texty vystihující přesně danou situaci, na straně druhé latinské písně svou dokonalou harmonií podbarvují vznešenost večera.

Sobotní vigilie se svěcením ohně a vody po třech dnech ticha znovu rozeznívá zvony i varhany. Jásavé aleluja provází celou slavnost. Ve všech skladbách se opěvuje vzkříšený Kristus. Naděje, vděčnost a radost je všudypřítomná. V neděli na Boží hod Velikonoční se ke sboru připojily i žestě. Hudebníci spolu s Laudamem již známými skladbami korunovali nejvýznamnější svátek v roce.

Všem, kteří se hudebně podíleli na zdárném průběhu Velikonoc, náleží velké poděkování. Především panu dirigentu Janu Kosíkovi, který za námi do Velkých Pavlovic přijíždí až z Týnce.

 

Již nyní se chrámový sbor začíná pilně připravovat na Noc kostelů, která proběhne 29. května 2015. Samozřejmě má chrámový sbor nabídky na zpívání i mimo naši farnost. Momentálně je v jednání zpívání v Praze. Udržování přátelství s Novojičínským Ondrášem. Stále ještě neuskutečněná návštěva u otce Papouška v Deblíně.

Pokud rádi zpíváte a jste ochotni obětovat trochu svého volného času, přijďte posílit řady zpěváků a zpěvaček. Členové sboru rádi a s otevřenou náručí uvítají nové hlasy. Čekají na Vás nezapomenutelné zážitky, pohoda a přátelství. Dobrá nálada doprovází každou zkoušku i vystoupení. Scházíme se každý pátek večer. Zpíváme hlavně pro radost a k větší cti a slávě Boží. Přijďte mezi nás!

Za chrámový sbor Laudamus Stanislava Bílková


 

Fotogalerii z koncertu chrámového sboru LAUDAMUS
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto: Archiv sboru Laudamus

 

16-04-2015 PV