Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Květnové zájezdy klubu důchodců

V pondělí 6. května se Klub důchodců Velké Pavlovice zúčastnil prodejní výstavy Floria Kroměříž. I přes chladné počasí se výlet podařil. Nejprve si účastníci výletu nakoupili nejrůznější květiny, které budou po celé léto zdobit naše okna a zahrady a potom zasedli do upravené haly kde vyhrávala dechová hudba Zdounečanka.

V úterý 14. května se na pozvání pana Stokláska členové velkopavlovického klubu důchodců vydali  na exkurzi do Agrostroje Pelhřimov. Po příjezdu se nás ujala slečna Petra Klečanská, která nás zavedla do zasedací místnosti kde na nás čekal pan Kubista a Ing. Křen, který nás seznámil s podnikem a promítl nám různé grafy a vysvětlil chod podniku. Tam jsme si také museli obléci reflexní vesty a dostalo se nám upozornění, že se nesmíme pohybovat kde se nám zachce. Jakmile toto uvítání skončilo nastoupili jsme do autobusu a přejeli k hale se skladem materiálu, kterým jsme prošli do výroby, kde jsme viděli moderní roboty, kteří pracovali místo lidí. Postupně jsme si prohlédli celou výrobu od pálení laserem, přes „heftování“ různých dílů, svářecí automaty, úpravnu, odmašťovací vany až po práškovou lakovnu. Odtud díly putují na expedici, kde se montují na stroje. Vyrábí tam kombajny, nakladače, disky za traktory různé řezačky a jiné. Pro zajímavost v závodě pracuje 2500 zaměstnanců, průměrný věk zaměstnance je 37 let a průměrný výdělek je 34 000 Kč. Dále mají 110 kamionů které rozvážejí zboží po Evropě. Po této prohlídce jsme opět nasedli do autobusu a Ing. Křen nám ukázal, kde staví byty pro zaměstnance. Nakonec nás autobus zavezl před hotel Slávia, kam za námi přišel p. Stoklásek a povyprávěl nám o závodě i o tom co zamýšlí ve Velkých Pavlovicích. Po obědě jsme se rozloučili a odjeli do Velkých Pavlovic. 

Za všechny bych chtěl poděkovat panu Balounovi, vinařství Buchtovi, vinařství Mikulicovi a Zd. Hiclovi za poskytnuté dary a panu Stokláskovi za pozvání.

Floria Kroměříž

Exkurze do Agrostroje Pelhřimov a.s.

Text Josef Hicl / Foto: Josef Hicl a Oldřich Otáhal / 15.5.2019