Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Král ocenil snahu prvňáčků nejen ve škole, ale i v knihovně

Bez červnového aktu Pasování prvňáčků na čtenáře bychom si to v naší knihovně už ani nedovedli představit. Oboustranné těšení, dětí, učitelek i knihovnice, dnes vyvrcholilo jejich příchodem do knihovny. První dorazili žáci 1.B, které po svačinové pauze vystřídaly děti z 1. A.

Program byl pro celkem 39 žáčků prvního školního roku totožný a osvědčený. Úkolem prvňáčků bylo splnit tři královské úkoly a využít všechny dovednosti, které se naučili nejen ve třídě pod dohledem svých učitelek, ale také doma či jinde. Nejjednodušší, první úkol zněl vyhledat si správná písmenka a slepit z nich své jméno a příjmení. Další úkol byl trochu zapeklitý, protože spousta dětí v dnešní době již nezná klasické pohádkové příběhy, takže je poznávání názvů pohádek podle nápověd v podobě obrázků sem tam potrápilo. Naštěstí ale fungovaly obě třídy jako skvělý tým, který je zvyklý si pomáhat a spolupracovat. A to je důležité. Nakonec všech sedm pohádek děti odhalily. Nakonec přišel úkol nejtěžší, kterému ovšem předcházelo vysvětlit novým čerstvým čtenářům, jak se orientovat v knihovně, kde a jak hledat knihy na policích. Díky tomu si neskutečně skvěle poradily s třetím úkolem, kdy měly vyhledat v policích právě jednu určitou dětskou knihu.

Poté, co předvedly, že se v umístění dětských knih vyznají jak zběhlí čtenáři, se objevil Král knih, který u obou tříd vzbudil nadšení. A pak už jsme nemeškali, děti složily slib čtenáře, dostaly šerpu a poklekly před krále, který mečem každého pasoval na čtenáře či čtenářku. Děti si kromě ohromného zážitku odnášely z knihovny také dárek v podobě knihy a poukazu na roční registraci prvňáčka zdarma. Moc věřím, stejně jako děti, že ho jejich rodiče využijí a přijdou své malé čtenáře přihlásit.

Ráda bych poděkovala spolku DOMINO při ZŠ V. Pavlovice, které nám poskytlo jako každý rok štědrý finanční dar na pořízení všech 39 knih pro prvňáčky, a pak také všem, kteří nám tento dnešní zážitek umožnili, a to především třídním učitelkám Jitce Řádkové a Evě Drienkové.  

Městská knihovna * Král ocenil snahu prvňáčků nejen ve škole, ale i v knihovně

Text: Lucie Gawlová, knihovnice / Foto: Věra Procingerová / 6.6.2024