Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

KRAJSKÉ DOTACE 2024

Jihomoravský kraj na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, případně s jinými rozvojovými dokumenty JmK podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu JmK tak, aby byl zajištěn všestranný rozvoj území kraje a uspokojeny potřeby občanů kraje. 

Projekty respektují mezinárodně uznávané principy a přispívají k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Během každého roku se vyhlašují konkrétní dotační programy v jednotlivých odvětvích. Specifické požadavky jsou obsaženy v podmínkách programů včetně informace k hodnocení a výběru projektů.

Město Velké Pavlovice v roce 2024 zažádalo o 7 dotačních titulů,
z nichž byly všechny schváleny:

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství – Propagace Velkopavlovického vinobraní 2024   //   39 000,00 Kč
Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu   //   58 100,00 Kč
Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí   //   94 000,00 Kč
Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací   //   70 000,00 Kč
Turistické informační centrum   //   58 599,00 Kč
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JmK   //   42 000,00 Kč
Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2024   //   44 000,00 Kč

Text: Mgr. Renata Bláhová, místostarostka města Velké Pavlovice / 3.7.2024