Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

KRAJSKÉ DOTACE 2023

Jihomoravský kraj na základě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, případně s jinými rozvojovými dokumenty JmK podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu JmK tak, aby byl zajištěn všestranný rozvoj území kraje a uspokojeny potřeby občanů kraje. 

Projekty respektují mezinárodně uznávané principy a přispívají k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.

Během každého roku se vyhlašují konkrétní dotační programy v jednotlivých odvětvích. Specifické požadavky jsou obsaženy v podmínkách programů včetně informace k hodnocení a výběru projektů.

Město Velké Pavlovice v roce 2023 zažádalo o 7 dotačních titulů,
z nichž bylo schváleno 6:

Rozvoj turistické infrastruktury JmK – Karavanová stání 500 000,00 Kč

Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství
– Propagace Velkopavlovického vinobraní 2023 44 000,00 Kč

Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu 58 100,00 Kč

Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí 25 000,00 Kč

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací 70 000,00 Kč

Turistické informační centrum 39 900,00 Kč

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta neschváleno 

249812

Dotační tituly s podporou JmK v roce 2023 * www.jmk.cz 

Text: Mgr. Renata Bláhová, místostarostka města Velké Pavlovice / 10.5.2023