Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kostelní varhany omládly... (Videoreportáž studia Grégr)

Kostelní varhany v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích slouží především za účelem doprovodu liturgie. Varhany byly postaveny firmou Vojtěcha Káše v roce 1921 a v minulosti byly již dvakrát opravovány, v letech 1957 a 1975.

K 90. výročí pořízení původních varhan se farnost rozhodla provést jejich běžnou opravu spojenou s vyčištěním. Tato oprava odstranila různorodé vady a poruchy vzniklé na varhanách. Jednalo se o napravení závad tak, aby mohl být nástroj nadále plnohodnotně užíván.

Rozpočet opravy byl vyčíslen částkou 120.000,- Kč přičemž  Město Velké Pavlovice přispělo částkou 50.000,- Kč. Opravu varhan provedla odborná firma Stehlík z Rohatce.

Jako jedna z prvých si zahrála na opravených varhanách posluchačka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a zároveň varhanička velkopavlovického kostela Eliška Vomáčková. Pod jejíma rukama zaznělo kostelní lodí nádherné a jímavé Preludium.

 

Miroslav Grégr

 

Videoreportáž z opravy varhan
ve velkopavlovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie

VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

 

 

11-05-2011-BK