Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kostelem zněly tóny borlic

V sobotu 28. října se velkopavlovický kostel Nanebevzetí Panny Marie kromě obvyklých farníků zaplnil také myslivci a přáteli myslivosti. Po roce se zde konala svatohubertská mše, která se již tradičně koná k poctě české myslivosti a za živé i zemřelé lesníky a myslivce.

Mše začala slavnostním průvodem, ve kterém byli myslivci a sokolníci s dravci. Liturgii doprovodili trubači Okresního mysliveckého svazu Přerov a zpěváci souboru VOX VINI. V jejich podání zazněla Hubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa pro lovecké rohy in B se zpěvy.

Farář František Putna ve své promluvě vyzval, abychom žili v souladu s přírodou.  Na osobě sv. Huberta poukázal na to, jak setkání s Kristem změnilo život šlechtice. Zdůraznil, že člověk má být v souladu s přírodou a skrze tento svět poznávat Boha.

V přímluvách poprosil sv. Huberta, aby myslivcům i v budoucnu zachoval svoji přízeň a dal jim sílu čestně a s pokorou vykonávat jejich starobylé řemeslo, zapsané na národní seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR.

Po mši ještě všichni účastníci mše společně s trubači a zpěváky uctili památku zesnulých přátel a myslivců na hřbitově.

Myslivci & Farnost * Svatohubertská mše svatá

Text: Věra Procingerová / Foto: Oldřich Otáhal / 30.10.2023