Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kontrolní den na Biocentru Zahájka

V úterý 9. dubna 2013 proběhla kontrola projektuBiocentrum Zahájka“. Pracovníci AOPK z Brna zkontrolovali veškerou dokumentaci i samotné provedené práce, které doposud proběhly.

Všechny práce se řídí projektem vypracovaným brněnskou firmou Atelier Fontes, s.r.o.. Stavbu realizuje Ekostavby Brno. Biocentrum Zahájka je financováno z Operačního programu životní prostředí, jež je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj s mottem: PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU.

 

"Malé vodní nádrže jsou srdcem krajiny"

Pod pojmem tůň si lze obecně představit dva naprosto odlišné objekty. Jednak je to prohlubeň v terénu zaplavená vodou nebo klidná a hlubší část jinak dynamického vodního toku. Tůně v Biocentru Zahájka nejsou součástí vodního toku, nemají tedy viditelný povrchový přítok ani odtok.

Problém dnešní krajiny je, že člověk výrazným způsobem omezuje přírodní procesy vedoucí ke vzniku tůní. To má za následek jejich nedostatek s potřebou jejich budování člověkem.

Tůně byly a jsou přirozenou součástí české krajiny. Bez přítomnosti člověka by přirozeným způsobem vznikaly a zanikaly v bezpočtu forem. Bez vlivu člověka na dnešní krajinu by byl počet tůní zcela určitě vyšší než počet stávajících tůní a jejich náhradních člověkem vybudovaných vodních nádrží. Také struktura nádrží by byla jiná, převládala by větší tvarová, hloubková a velikostní rozmanitost. Ať už jsou tůně jakéhokoli původu a charakteru, všechny mají v krajině své nezastupitelné místo, protože každý typ tůně hostí poněkud odlišné druhy organismů.    

Mnoho tůní je krátkověkých. Zejména drobné tůňky se rychle zazemňují a v průběhu 5 - 10 let zcela zanikají. U tůní, které vysychají, dochází k rychlému rozkladu organického materiálu za přístupu kyslíku, což výrazně zpomaluje zanášení a zazemňování organickým materiálem. Všechny tůně bez rozdílu ale nakonec čeká stejný osud a tím je zazemnění a trvalá ztráta vody. Ve správně fungující krajině však tůně současně zanikají a vznikají. Nacházejí se v ní tůně všech stupňů vzniku a zániku. I tůně trvale zazemněné mají své místo v přírodě. Každý organismus tak v kterémkoli okamžiku správně fungující krajiny nalézá tu správnou tůň ke své existenci.


Zdroj: http://mokrady.wbs.cz 
RNDr. Václav Cílek, CSc (geolog, klimatolog, filozof a popularizátor vědy)

 

Fotogalerii z kontrolního dne na Biocentru Zahájka otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

 

 

10-04-2013 PV