Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Koncert ZUŠ OPEN 2019 již potřetí

Již potřetí se v České republice konal celostátní Happening s názvem Koncert ZUŠ OPEN, jehož posláním je poukázat na výjimečnost státem organizovaného a dotovaného uměleckého školství. Tento festival založila v roce 2017 světově proslulá operní pěvkyně Magdalena Kožená, která pochází z Brna a sama v dětství a mládí na takových školách své hudební vzdělání získala. 

Datum letošních koncertů bylo stanoveno na 31. května a 1. června. Základních uměleckých škol, které se této akce účastní, stále přibývá. V loňském roce to bylo 350 ZUŠ a v letošním roce již 420 základních uměleckých škol z celé České republiky.

Magdalena Kožená natočila a rozeslala do škol krátké video, ve kterém projevila radost nad úspěšností akce a popřála všem mladým umělcům a jejich pedagogům mnoho úspěchu.

Naše velkopavlovická ZUŠ uspořádala letos koncert souborů, na kterém vystoupilo - Klavírní duo B. Listová a S. Horáková ze třídy L. Stehlíkové, pěvecký sbor Hvězdičky BcA. B. Grůzové, klarinetový soubor M. Bureše, Cimbálová muzika Palička, jejímž uměleckým vedoucím je BcA. M. Grombiřík a organizační  funkci obstarává paní J. Střítecká, dalšími vystupujícími soubory bylo Akordeonové kvarteto R. Zemana, Žesťový kvintet MgA. Z. Bílka a nakonec zahrála všem pro radost cimbálová muzika Lašár.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala všem vystupujícím i jejich pedagogům za přípravu koncertu. Velký dík patří  paní ředitelce Ekocentra Trkmanka Zitě Dvořákové a také Zuzce Pecháčkové za poskytování zázemí pro konání veřejných akcí  ZUŠ!

Všem přejeme krásné prázdniny a prosluněnou dovolenou!

ZUŠ * Koncert ZUŠ OPEN 2019, III. ročník

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Mgr. Petr Havlín / 3.6.2019