Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Koncert pro jubilanta pana učitele Jeřábka

V neděli 9. listopadu 2014 uspořádala Základní umělecká škola Velké Pavlovice v sále Ekocentra Trkmanka slavnostní Koncert k 85. narozeninám pana učitele Oldřicha Jeřábka. Protože o panu učiteli Jeřábkovi je známo, že je velký vlastenec, připravili pedagogové ZUŠ program sestavený výhradně ze skladeb českých autorů a národních písní. Mezi gratulanty nechyběla s hudebním dárkem vnučka pana učitele  – zpěvačka Radana Villínová.

Početné publikum s radostí i dojetím vyslechlo krásné české, moravské a slovenské písně a skladby A. Dvořáka, B. Smetany, J. Suka, B. Martinů, A. M.z Otradovic, V. Vačkáře  i samotného O. Jeřábka, který se již mnohokrát představil jako hudební skladatel. Pan učitel Jeřábek začal vyučovat na velkopavlovické hudební škole  před šedesáti lety – v září 1954 a ve svém proslovu zavzpomínal s úctou na všechny bývalé  kolegy a zejména na zakladatele školy pana Karla France.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová popřála za všechny přítomné panu učiteli Jeřábkovi mnoho zdraví do dalších let a  poděkovala všem pedagogům a žákům za přípravu koncertu. Velké poděkování patří i paní Zuzaně Pecháčkové z Ekocentra Trkmanka za organizační zajištění akce.

Milena Karberová, ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice * www.zus-velkepavlovice.cz


 

Fotogalerii z Koncertu k 85. narozeninám pana učitele Oldřicha Jeřábka
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Ing. Zdeněk Karber & Pavel Hanzálek

 

 

10-11-2014-BK