Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Komplexní pozemková úprava zahájena

V úterý 26. července 2011 se ve velkopavlovické sokolovně shromáždili majitelé půdy v katastru města, aby byli informováni o Komplexní pozemkové úpravě, která ve Velkých Pavlovicích probíhá. Starosta Ing. Pavel Procházka přivítal účastníky jednání a představil ředitele Pozemkového úřadu v Břeclavi Ing. Josefa Haara, Ing. Lenku Tučkovou z téhož úřadu, která je pověřena vedením KPÚ a dále pana Ing. Oldřicha Kahouna z firmy Geodis Brno, která reformu provádí.

Majitelé půdy vyslechli informace o dosud vykonaných pracích a o dalším postupu KPÚ, která by měla být ukončena v roce 2014. Starosta města zdůraznil, že komplexní pozemkové úpravy se konají ve Velkých Pavlovicích po téměř devadesáti letech a je historickou šancí i povinností současné generace napravit necitlivé zásahy do krajiny v druhé polovině dvacátého století.

Majitelé půdy si zvolili na jednání i Sbor zástupců, který bude poradním orgánem při provádění reformy. Ze zákona jsou členy Ing. Lenka Tučková z PÚ Břeclav a starosta Velkých Pavlovic Ing. Pavel Procházka, zvoleni byli dále Ing. Jaroslav Benda Ph.D., Jiří Jílek, Ing. Zdeněk Karber, Ing. František Kostrhun, Jan Krejčiřík, Ing. Stanislav Pláteník, Stanislav Prát ml., Ing. Jaromír Sasínek, Bc. Jaroslav Suský , Mgr. Lubomír Vintr a Vladimír Zborovský ml.

Fotogalerii ze setkání majitelů půdy otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2011 Ing. Zdeněk Karber

27-07-2011 PV