Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Klub MATESS na Ekocentru Trkmanka

Novinkou na Ekocentru Trkmanka je klub maminek s malými dětmi Matess. Proč název Matess? Hlavní myšlenkou nového „klubíku“ je totiž Montessori pedagogika.

Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi vývojových potřeb a senzitivních období dětského věku. Je to program aplikovaný ve vyspělých státech i rozvojových zemích. Mezinárodně je zcela kompatibilní a děti při stěhování v různých zemích přecházejí ze školy do školy bez adaptačních potíží. Program je vhodný i pro děti s handicapem.

Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí.
Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou: bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

Klubík Matess tvoří dvě skupiny maminek s dětmi, pravidelně se setkávají v dopoledních hodinách, jedna skupinka v pondělí a druhá v pátek. Role učitele v našem novém klubíku se úspěšně ujala naše externí lektorka paní Mgr. Martina Handlová.

Pokud se chcete dozvědět více o Montessori pedagogice, neváhejte a přihlaste se na workshop „Proč cestou Montessori“  pořádaný v sobotu 22. listopadu 2014 v našem Ekocentru.

Bc. Zita Dvořáková, MSc
ředitelka příspěvkové organizace


 

Fotogalerii ze schůzky klubu MATESS otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Archiv Ekocentra Trkmanka

 


 

www.ekocentrum-trkmanka.com

 

 

27-10-2014 PV