Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Klub důchodců se trefil "přímo do černého"

… a to uspořádáním výstavy fotografií z historie i současnosti Velkých Pavlovic, jejíž vernisáž proběhla v našem městě v pátek 12. února 2016.

Za svůj vznik vděčí výstava především panu Oldřichu Otáhalovi, který dovedl do konce dlouholetou myšlenku takovouto výstavu ve městě uspořádat a vymyslel pro ni poetický název „Nostalgické Velké Pavlovice aneb Tvář města v proměnách času“. Za představenou výstavou jsou schovány desítky hodin práce při vyhledávání pamětních fotografií, jejich zapůjčení od majitelů, práce na zvýšení kvality fotek a především pak mnoho nachozených kilometrů po ulicích města při pořizování současných záběrů, které kopírují místa z původních snímků. S láskou a pečlivostí uchovávané fotografie zachycují tváře, místa a okamžiky, které již z Velkých Pavlovic zmizely nebo se postupem času proměnily tak, že zachycené záběry již definitivně patří minulosti. Přesto jistě byla na vernisáži řada pamětníků, kteří si představené záběry ještě uchovávají ve vzpomínkách. Současný objektiv fotoaparátu Oldřicha Otáhala nás pak provádí nynější podobou města. Poděkování patří všem, kteří dobové fotografie pro výstavu poskytli, společně s omluvou, pokud se už některé památeční záběry na výstavní panely již nevešly. Víme, že nevšední sbírku dokumentů o historii Velkých Pavlovic vlastní také pan Stanislav Prát, a doufáme, že by se nepochybně u dalších občanů města našlo ještě bohatství starých fotografií, které snad dovolí zpřístupnit v některém dalším kulturním počinu.

Poděkování si organizátoři zasloužili již v úvodu podvečera od starosty města, Jiřího Otřela, který byl jistě potěšen zájmem velkopavlovické veřejnosti a její účastí na vernisáži, významně podpořené městem Velké Pavlovice.

K příjemné atmosféře večera jistě přispěla i perfektně zvolená skladba písní v podání nám všem velmi dobře známého Presúzního sboru, který již delší dobu vede Mgr. Jan Kosík.

Výstavu si mohou všichni zájemci prohlédnout do 29. února 2016 ve výstavním sále městského úřadu. Je otevřena v pracovních dnech podle úředních hodin městského úřadu a také každou neděli od 14.00 do 16.00 hodin.

 

Mgr. Dana Růžičková, knihovnice


 

Fotogalerii z vernisáže Nostalgické Velké Pavlovice aneb Tvář města v proměnách času
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2016 František Kobsa


15-02-2016 PV