Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kéž by se kritikové podepsali

Vedení města, stejně jako kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Velké Pavlovice by se velmi rády vyjádřily k negativním připomínkám z dopisu, který byl doručen na městský úřad a který projednávala Rada města a následně byl zmiňován ve Velkopavlovickém zpravodaji č. 5/2018 na str. 4.

Jednalo se však o anonymní dopis a závěry proto mohly být pouze obecné. Na základě jednání Rady města byla v mateřské škole v říjnu tohoto roku provedena městským úřadem finanční kontrola. Dle informací starosty města, Jiřího Otřela, nebyly zjištěny žádné závady. Starosta města se setkal se zaměstnanci mateřské školy 31. října, aby mohli vyjádřit svoje stanovisko k připomínkám. Jako správný závěr se jeví zveřejnění poslední inspekční zprávy na stránkách mateřské školy. Celkovou inspekci provedla Česká školní inspekce - Jihomoravský inspektorát (složení inspekčního týmu - Mgr. Hana Tesaříková, školní inspektorka, Bc. Magda Kuchařová, školní inspektorka, Mgr. Blanka Fajkusová, odbornice pro předškolní vzdělávání), inspekční zpráva byla vypracována 13. 4. 2016, nejsou v ní žádné negativní poznatky nebo závěry. 

Zpráva je již na webových stránkách MŠ zveřejněna. Vedení města konstatuje, že od doby provedení inspekce neobdrželo žádnou stížnost vztahující se k mateřské škole.

Je pochopitelné, že kritický dopis vyvolal u zaměstnanců mateřské školy negativní pocity, ale anonymní stěžovatel jim nedal jinou možnost, než se vyjádřit touto veřejnou cestou.

Inspekční zpráva ze dne 13. dubna 2016 * ke stažení po kliknutí ZDE

kolektiv zaměstnanců MŠ

Zdroj: Město Velké Pavlovice / 1.11.2018