Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kaplička na Příčníkách prochází celkovou rekonstrukcí

V prvních zářijových dnech roku 2010 byla zahájena generální oprava kapličky sv. Antonína Paduánského v polní trati Příčníky. Barokní kaplička stála od 18. století vedle cesty do polí, na úrodné rovině pod vinorodými kopci. Za bývalého režimu byla cesta přeorána a zrušena a tak dnes stojí neobvykle osamocena na kraji velkého lánu.

Po opravě kapličky, tedy začátkem října letošního roku, bude do výklenku této drobné sakrální stavby umístěna nová soška – dřevořezba světce sv. Antonína Paduánského z dřevořezbářské dílny rodiny Bunckovi z Rajhradic.

 

Svatý Antonín Paduánský je patronem:

Za znovunalezení ztracených věcí; milujících, manželství, žen a dětí, těhotných žen, za šťastný porod, proti neplodnosti; starých lidí; chudých; cestujících; pekařů, horníků, lodníků, námořníků, trosečníků, pastýřů vepřů, pošťáků a pracujících na poště; proti horečce, proti nemocem dobytka, proti moru; proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; františkánů; zvířat, koní; proti lichvě a úrokům.

 

Fotogalerii ze zahájení opravy kapličky na Příčníkách
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2010 Ing. Zdeněk Karber & Ing. Přemysl Pálka

 

07-09-2010-BK