Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kácení stromů v katastru města

Blíží se konec vegetačního klidu stromů a tak je možné spatřit v katastru našeho města zvýšený počet pracovníků s motorovými pilami, kteří kácí stromy, popř. provádí bezpečnostní nebo ozdravné řezy.

Pracovníci služeb města v minulých týdnech provedli po dohodě s Povodím Moravy, s.p. (majitel pozemku) a Odborem životního prostředí při MěÚ Hustopeče vyčištění pozemků v Bedříšce. Vyhnilé kmeny vrb daly za pravdu odborníkům, že je potřeba stromy zlikvidovat úplně nebo na nich provést takové řezy, které zabrání škodám na majetku a nebudou při větším větru ohrožovat procházející a projíždějící. Zlikvidovány byly i některé pajasany, což jsou stromy, jejichž agresivní rozmnožování a růst není v naší oblasti žádoucí.

V roce 2017 se stal majitelem pozemků pod silnicí a v blízkém okolí silnice za Velkými Pavlovicemi ve směru na Němčičky Jihomoravský kraj s tím, že právo hospodařit na pozemcích má Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Správce tak nechal zpracovat odborný posudek dendrologem Ing. Janem Machovcem, který určil stav stromů. Dle posudku jsou nyní prováděny řezy, popř. se stromy likvidují firmou Astra Lednice s.r.o..

Služby města * Jarní kácení stromů v katastru města

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 14.3.2018