Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Jsme hrdí na své tradice, proto jsme DALI KROJ

Město Velké Pavlovice a spolek Velkopavlovické tradice, z.s. se již druhým rokem připojily ve středu 28. září 2022 k celorepublikovému happeningu DÁME KROJ.

Akce DÁME KROJ, která se uskutečnila 28. září 2022, je oslavou Dne české státnosti projevením hrdosti na naše národopisné skvosty. V tento den si na mnoha místech naší republiky oblékáme autentický kroj, jeho část nebo symbol. Nezapomínáme na naše tradice, které nám v podobě krojů zanechali naši předkové. Cílem je vyjádřit sounáležitost s kulturní tradicí, svébytné národní kultuře. Je výzvou pro všechny, kteří lidové tradice ctí a snaží se je uchovávat pro naše děti.

Kulturní komise ve spolupráci se spolkem Velkopavlovické tradice a Ekocentrum Trkmanka za podpory místních spolků a souborů opět nezklamaly a připravily příjemné folklórní odpoledne v sokolovně. Účast byla sice ovlivněna krásným počasím, sběrem hroznů, přesto si cestu za námi našli i návštěvníci Velkých Pavlovic.

Akci Dáme kroj jsme přijali jako výzvu pro komunitní setkávání, pro předávání a uchovávání tradic pro naše děti a jejich děti. 

V rámci neformálního programu se představily Dětský folklorní krúžek FLORIÁNEK, HANÁCKOSLOVÁCKÝ KRÚŽEK s Cimbálovou muzikou VINICA a Ženským sborem DAREBNÝ ŽENY, Cimbálová muzika LAŠÁR.

Poděkování patří i těm, kteří s námi přišli prožít odpoledne v krojích a to třeba jako naši předkové při práci a zábavě a také všem ostatním hostům. Dále děkujeme všem souborům a cimbálovým muzikám za zapojení do uctění našich tradic a zvyků. Věříme, že si každý folklorní odpoledne patřičně užil!

Děkujeme hlavnímu pořadateli Městu Velké Pavlovice za možnost realizovat další akci zaměřenou na naše zvyky a tradice a Ekocentru Trkmanka děkujeme za zajištění občerstvení.

Těšíme se na setkání s vámi nejen v krojích na další akcích u nás ve Velkých Pavlovicích!

Ekocentrum Trkmanka * Celostátní happening DÁME KROJ 2022

Text: Bc. Zita Dvořáková, MSc - za Kulturní komisi Města Velké Pavlovice / Foto: Oldřich Otáhal / 3.10.2022