Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Josef Dobrovský vyrazil osmákům dech, uměl 30 jazyků

Ve středu 13. listopadu 2013 opět navštívil naši třídu pan Mgr. Petr Malčík, vědecký a výzkumný pracovník Etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Protože jsme se už s ním seznámili při první jeho poutavé přednášce, těšili jsme se, s čím naši třídu tentokrát překvapí. A nezklamal nás.

Jeho vyprávění o pozoruhodné osobnosti našeho národa, o Josefu Dobrovském, nás plně pohltilo. Dozvěděli jsme se, že Josef Dobrovský náleží mezi největší postavy našeho národního obrození a mezi největší zjevy našeho národa vůbec. Za svého života byl i uznávanou evropskou autoritou.

Žil v letech 1753 – 1829. Narodil se v Maďarsku, vystudoval v Praze bohoslovectví, ale většinu života žil jako soukromý učenec. Také působil jako učitel filozofie a matematiky u hrabat Nosticů. Zde zažil příhodu, která ovlivnila celý jeho další život.

Na honu s nasazením svého života zachránil život hraběcího syna. Byl postřelen do kyčle a následky zranění trpěl do konce života. Olověná kulka, kterou nešlo z těla odstranit, způsobila otravu a Dobrovský po zbytek svého života trpěl záchvaty zuřivosti. V tomto stavu zničil  spoustu svých rukopisů. Také nás zaujalo, že se za svého života naučil kolem třiceti jazyků, což nám všem trošku vyrazilo dech.

Dobrovský je zakladatelem české jazykovědy. Zabýval se studiem nejstarších dějin, českým a slovanským jazykozpytem a naší kulturní historií. Svá díla psal německy a latinsky, česky až ke konci života. Z mnoha jeho děl měla pro obnovení spisovného jazyka českého velký význam německy psaná Zevrubná mluvnice jazyka českého. Také zasáhl do vývoje našeho pravopisu.

Zemřel v Brně na zápal plic při návratu z Vídně do Prahy. V Brně je také pochován. Můžeme říci, že Josef Dobrovský byl veliký vědec.

Během této hodinové přednášky jsme získali mnoho zajímavých informací, porozuměli jsme pro nás dosud neznámým pojmům z oblasti  jazykovědy, např. čím se zabývá etymologie, lexikografie, onomastika, dialektologie, s druhy slovníků a s jinými poznatky důležitými pro naše další studium.

Závěrem můžeme konstatovat, že se těšíme na další, v pořadí třetí přednášku s panem Mgr. Petrem Malčíkem.

 

Žáci 8.A třídy Základní školy Velké Pavlovice


 

Základní škola Velké Pavlovice * www.zs.velke-pavlovice.cz

 

 

 

 

22-11-2013-BK