Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

JIHOMORAVSKÁ KOMUNITNÍ NADACE podpořila stárkovské setkání... rozhovor s ředitelkou paní Zlatou Maděřičovou

Sobotního slavnostního a nyní již můžete říci, že i velmi úspěšného Setkání velkopavlovických stárků se zúčastnila také paní Zlata Maděřičová – ředitelka Jihomoravské komunitní nadace. Tato nadace sídlící v nedaleké Moravské Nové Vsi se stala jedním z významných sponzorů akce. Paní Maděřičová souhlasila s krátkým rozhovorem, který Vám nyní prostřednictvím našich stránek přinášíme...


1. Jak se Vám Setkání stárku ve Velkých Pavlovicích líbilo?
Setkání stárků ve Vaší obci předčilo moje očekávání. Zastupuji zde Jihomoravskou komunitní nadaci a to není nějaká instituce, jejíž kořeny by byly někde daleko. Vyrostli jsme z tohoto místa a žijeme s ním. A jsme rádi, že se můžeme podílet na slavení tohoto svátku ryzího člověčenství, lásky k dědictví předků, k místu, kde žijeme a které budeme předávat svým potomkům.

2. Který okamžik na Vás nejvíce zapůsobil?
Živý autentický zpěv jednoho z nejstarších stárků. A odhaduji, že zřejmě nebudu sama.
O dnešní době slýcháme říkat, že přeje pouze mladým lidem a to tak hodně, že až mluvíme o kultu mládí. Je dobře, že jsou mezi námi lidé jako pan Jilka, který ví, že zkušenosti našich dědečků a babiček jsou minimálně tak drahé jako ty nejmodernější IT technologie. Jemu patří poděkování za to, že na sebe vzal zodpovědnost žadatele a za úspěch grantu. Můj obdiv mu patří za to, že zřejmě nezná teoretickou odpověď na otázku - co je to komunitní projekt, přesto jeden téměř vzorový podal a zrealizoval. To dosvědčuje jen moji už letitou zkušenost, že dobrý komunitní projekt a vlastně i jakoukoliv jinou práci umí dobře každý, kdo se při ní nechává pokorně vést srdcem.

3. Má podle Vašeho názoru smysl podporovat folklórní tradice?
Děkuji za tuto otázku. I naše nadace jako finanční nástroj, který se navíc zodpovídá svým dárcům, se ptá, zdá má cenu financovat něco, co je vlastně živé, co je nedílnou součástí naší místní identity. Vždyť pomáhat se obecně má tomu, co je slabé, co bude bez naší pomoci ohroženo až k zániku. Ale jak vidíte i my jsme se rozhodli finančně pomoci. Ptáte se proč? Protože tento projekt není omezen jen na samotný folklór. Je vskutku komunitní, tedy takový, jaké chceme podporovat. Naši hodnotitelé správně očekávali, že projekt bude mít význam pro nastartování dalších občanských iniciativ a pro vytvoření nových perspektivních vztahů důležitých pro budoucí aktivity ve Vašem městě. To se dle mého soudu stalo.

4. Podpořili jste jako nadace již někdy podobnou akci?
Jihomoravská komunitní nadace byla zaregistrována teprve koncem roku 2008 a je tedy velmi mladá na jakékoliv srovnávání. Přesto mohu zodpovědně říci, že jsem velmi spokojená s prací našich hodnotitelů - s jejich nezávislostí a odborností v této problematice, s tím, že vybrali právě i Váš projekt. Navíc i my máme ve Vašem městě své dárce - vinaře (Vinařství Buchtovi a Vinařství Procházka). I oni patří k těm, díky jimž jsme i loni znovu mohli vyhlásit další výzvu nadace.

Za rozhovor paní Zlatě Maděřičové poděkoval Ing. Zdeněk Karber

 

Více o Jihomoravské komunitní nadaci na www.jmkn.cz

 

Krátkou fotogalerii ze setkání s paní Zlatou Maděřičovou
na stárkovském setkání otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2010 Ing. Zdeněk Karber

 

02-03-2010-BK