Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Jednotka sboru dobrovolných hasičů – ohlédnutí za rokem 2018

Počet výjezdů velkopavlovických hasičů v roce 2018 nevybočil z dlouholetého průměru. Na základě vyhlášení poplachu operačním střediskem vyjeli hasiči k 39 výjezdům.

Jedenkrát zasahovali ve Vlasaticích, Boleradicích, Divákách, Kloboukách, Podivíně, Šakvicích, Šitbořicích, Velkých Bílovicích a v Zaječí. Dvakrát drželi hasiči pohotovost na své zbrojnici, kdy suplovali jednotku HZS Hustopeče, která se účastnila větších cvičení, jedenkrát drželi pohotovost na stanici, když byla v obci Bořetice vyhledávána osoba. Dvakrát vyjížděli hasiči do Němčiček, Rakvic, Staroviček a do Bořetic, čtyřikrát do Horních Bojanovic, pětkrát do Hustopečí a nejčastěji (celkem 10 zásahů) měli hasiči doma – ve Velkých Pavlovicích.

Nejčastěji se zasahovalo u požárů a to ve 22 případech, další zásahy tvoří technická pomoc (čerpání vody, stromy přes komunikaci, likvidace obtížného hmyzu, aj.), ostatní pomoc (pohotovost na stanici) nebo plané poplachy.

Celkové náklady na požární ochranu ve Velkých Pavlovicích:  878tis. Kč.

Dotace: 150tis. Kč na platy členů JSDH, 13tis. Kč na PHM, 104tis. Kč na věcné prostředky. (Celkem dotace činili v roce 2018 267tis. Kč.)

Vybavení velkopavlovických hasičů je mírně nadprůměrné. Dalo by se napsat, že za to vděčí hasiči městu a Jihomoravskému kraji, který pořízení výstroje a výzbroje také dotuje. Omyl. Za velmi dobré vybavení vděčí občané. Dovedou to ocenit obzvláště ti, kteří v minulosti pomoc hasičů potřebovali.

Čím lepší vybavení, tím je pomoc rychlejší a účinnější. Čím je pomoc rychlejší a účinnější, tím je dříve ochráněn život a zdraví osob nebo je zabráněno větším škodám na majetku. Když už si někdo vybral jako své hobby pomáhat druhým, je třeba mu pomoci rovněž. Proto jsem rád, že město Velké Pavlovice místní hasiče podporuje.

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 8.1.2019